Logo

Resursförstärkning inom digitalt lärande

Mattias Höglind

Mattias Höglind

Under mars 2023 tecknade STF Ingenjörsutbildning och BFAB ett samarbetsavtal med Mattias Höglind, frilans inom digitalt lärande. Han bistår med uppdateringar, uppgraderingar och nyutveckling av digitala produkter och vår lärplattform. Mattias har nu arbetat tillsammans med oss på distans en kortare tid och har redan hunnit sätta tänderna i en rad utvecklingsprojekt. Vi säger hej till Mattias för att få reda på mer!

Berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund.

– Jag är informationsdesigner i grunden och har jobbat med design och produktion av digital utbildning i ca 15 år. Vanligtvis tar jag ett helhetsansvar för allt som rör design och funktion vilket innefattar allt från innehållet i utbildningarna till gränssnitt och interaktivitet. Jag har framför allt haft roller som Utbildningsproducent och AD men på senare år även hållit utbildningspass i en KY-utbildning till utbildningsproducent. Jag har då utbildat i delarna som rör produktionsverktyg, UX-design och kvalitetsgranskning.

Vad är anledningen till att du sökte dig till STF Ingenjörsutbildning och BFAB?

– Jag tyckte uppdraget lät väldigt spännande. Dels att få ta ett brett ansvar för såväl nyproduktion som uppdateringar men också få en djupare och kontinuerlig inblick i STF:s och BFAB:s verksamhet och erbjudande.

Hur skulle du beskriva den första samarbetstiden? Hur är det att jobba med STF och BFAB?

– Mycket positivt! Vi har fått till ett effektivt samarbete på kort tid. Jag har fått möjlighet att sätta mig in i nya system och ämnen vilket har varit väldigt utvecklande. För tillfället uppdaterar jag en digital utbildning i elsäkerhet. Det är extra kul att utbildningarna rör så viktiga ämnen. Sen har det verkligen underlättat att alla på STF och BFAB har varit så hjälpsamma, trevliga och proffsiga.

Vad är din spaning vad gäller digitalt lärande i framtiden?

– Jag ser framför mig att kompetensutveckling i allmänhet och digitalt lärande i synnerhet kommer bli mer individanpassad än vad den är idag. Det är mycket fokus på AI just nu och det är inte otänkbart att just AI kommer spela en viktig roll i den utvecklingen.

– För oss som jobbar med design och produktion tror jag och hoppas att utvecklingen hjälper oss att få ännu större insikt i användarens behov.

Till toppen