Kursens mål

Ge dig grundläggande elteknisk kunskap samt ge en god grund och förbereda dig som vill ta nästa steg i att vidareutbilda dig inom elområdet.

Innehåll i kurs

Denna kurs läser du online och är uppbyggd som eLearning där film varvas med interaktiva läraktiviter kombinerat med kunskapsfrågor.

Onlineutbildning ger dig flexibilitet att studera vart du villl, repetera, backa i avsnitten, se föreläsningar om och om igen. Här har du alla möjligheter att verkligen lära dig hur det fungerar och i din egen takt.

Utbildningen innefattar följande:

  • Grundläggande ellära, termer och bergrepp
  • Elanläggningar
  • Skydd i elanläggningar
  • Elmätning
  • Elmotorer
  • Styrning av elmotorer
  • Frekvensomformare