Logo

Tillgänglighetsdagen 2019
- Den offentliga miljön

För tredje året i rad arrangerar vi Tillgänglighetsdagen. Tillgänglighet är nödvändigt för ungefär 10% av Sveriges befolkning men är till fördel för alla. Årets tema är ”den offentliga miljön” och hur den kan göras mer inkluderande, vilket är en stor utmaning. I år får du möta föreläsare inom lokaltrafik, vård och omsorg, kultur och hotell samt bekanta dig med begreppet kognitiv tillgänglighet.

Det blir en dag där du kan utbyta erfarenheter med föreläsarna samt andra deltagare som är engagerade i frågan och en chans att bygga upp ett nationellt nätverk. Dagen vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med tillgänglighetsfrågor vare sig det handlar om planering av byggnader, utomhusmiljöer eller nyttjande av dessa.

Årets tema: Den offentliga miljön

 • Kollektivtrafik för alla – möjligheter och utmaningar
  Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg tillgänglighet på Trafikförvaltningen
 • Hur skapas tillgänglig och användbar publik miljö för Region Stockholms sjukhusfastigheter?
  Anna Bergqvist, Specialist tillgänglighet på Locum
 • Tillgänglighet i olika kulturmiljöer
  Gunnar Häger, vd på Tillgänglig och sevärd kultur och natur
 • Välkommen in – helt utan hinder
  Magnus Berglund, tillgänglighetsdirektör Scandic
 • Rör inte min keps – bli en mästare på kognitiv tillgänglighet
  Hampus Sethfors, tillgänglighetsexpert kognitiva funktionsnedsättningar på Axess Lab

Kursens mål

Få en bredare förståelse för tillgänglighetsfrågor utifrån ett specifitkt tema och nya insikter för att göra byggnader och närmiljöer mer inkluderande.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Gunnar Häger
Gunnar Häger Tillgänglig och sevärd kultur & natur

Expertrådgivare inom tillgänglighet. Gunnar är utbildad museipedagog och har arbetat med tillgänglighetsfrågor på olika förvaltningar i Stockholm men också på Historiska museet och Skansen samt med hembygdsgårdar. Han arbetar nu bl.a. med att göra verksamheter och miljöer tillgängliga för alla med olika funktionsnedsättningar.

Ditte Kahlström Jansson
Ditte Kahlström Jansson Trafikförvaltningen

Ditte ansvarar för strategisk planering, riktlinjer och operativa uppgifter som t.ex kravställning och utveckling av tillgänglighetsanpassningar i SL- och Waxholmsbolagets trafik. Hon arbetar även i samråd med intresseorganisationer för funktionshindersfrågor. Vidare arbetar hon med utformning av bemötande- och insiktsutbildningar samt stöttar trafikavdelningarna med tillgänglighets- och användbarhetskompetens. 

Anna Bergqvist
Anna Bergqvist Locum

Anna arbetar som specialist inom tillgänglighet. I sin tjänst på Locum ansvarar Anna för att den fysiska tillgängligheten säkerställs och upprätthålls i befintliga byggnader samt vid nybyggnation. I samband med nybyggnation granskas även arbetsmiljön för personal för att nå upp till Region Stockholms policy om att alla ska kunna arbeta och vistas i fastighetsbeståndet. 

Hampus  Sethfors
Hampus Sethfors Axess lab

Hampus Sethfors är tillgänglighetsexpert som specialiserat sig på att designa inkluderande miljöer för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. 

Magnus Berglund
Magnus Berglund Scandic

Magnus arbetar som Tillgänglighetsdirektör. Han kommer att prata om hur Scandic inkluderar hela bolaget i tillgänglighetsfrågor; alltifrån utbildning av personal till koncept och uppsatta standards för befintliga hotell samt vid renoveringar och nybyggen.

Program Tillgänglighetsdagen 2019

Starttid 09.30

Kollektivtrafik för alla - möjligheter och utmaningar
Ditte Kahlström Jansson, Trafikförvaltningen
- Tillgänglighet och konstnärlig utsmyckning, hjälp eller stjälp
- Konstrastmarkering i trappor – att ha koll på sista steget

Hur skapas tillgänglig och användbar publik miljö för Region Stockholms sjukhusfastigheter?
Anna Bergqvist, Locum
- Hur skapas välkomnande tillgängliga entréer och publika ytor i en miljö som de flesta helst vill undvika?
- Fysisk utformning i tekniskt tunga fastigheter - går det att få ihop lagkrav och tillgänglighet inom samma yta?

Tillgänglighet i olika kulturmiljöer
Gunnar Häger, Tillgänglig och sevärd kultur och natur
- Vad behöver man tänka på kring tillgänglighet vid skapande av tillgänglighet i kulturmiljöer och offentliga miljöer?
- Olika perspektiv för att nå full tillgänglighet i verksamhet och miljöer
- Vad finns det för vinster med en tillgänglig miljö och verksamhet?

Välkommen in - helt utan hinder
Magnus Berglund, Scandic
- Hur Scandic inkluderar hela bolaget i tillgänglighetsfrågor; i 
alltifrån utbildning av personal till koncept och uppsatta standards för befintliga hotell samt vid renoveringar och nybyggen.

Rör inte min keps - bli en mästare på kognitiv tillgänglighet
Hampus Sethfors, Accesslab

Avslut 16:30

5 800 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 26 sep 2019, 09:30
 • Slut 26 sep 2019, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Moms tillkommer på priset.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, förvaltare, planerare, bygglovshanterare samt projektledare både inom kommun, landsting och privata aktörer.

Datum

stockholm, 26 sep 2019

Pris

5 800 kr exkl. moms

Till toppen