Logo

Tillgänglighetsdagen 2021

Nu pågår förberedelserna för Tillgänglighetsdagen 2021 för fullt som blir den fjärde i ordningen. Temat är Enkelt avhjälpta hinder. Under dagen får du ta del av goda (och kanske mindre goda) exempel kring hur arbete med att avhjälpa enkla hinder kan fungera i praktiken.

Programmet uppdateras allt eftersom. Idéer och inspel mottages gärna.

Årets tema: Enkelt avhjälpta hinder

För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Några exempel på hinder som kan vara enkelt avhjälpta är:

  • mindre nivåskillnader som exempelvis trappsteg eller höga trösklar
  • dålig belysning
  • dålig ljudmiljö
  • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
  • bristfällig skyltning eller bristande utformning av orienterande skyltning

 

Vi lovar en inspirerande dag, nya erfarenheter och nätverksbyggande med föreläsare och deltagare, alla engagerade inom tillgänglighet.

Kursens mål

Få en bredare förståelse för tillgänglighetsfrågor utifrån ett specifikt tema och nya insikter för att göra byggnader och närmiljöer mer inkluderande.

Kontakta mig gärna om du har frågor

6 200 kr exkl. moms
  • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
  • Start 25 nov 2021, 09:30
  • Slut 25 nov 2021, 16:30
  • Boka

Pris & Villkor

Moms tillkommer på priset.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, förvaltare, planerare, bygglovshanterare samt projektledare både inom kommun, landsting och privata aktörer.

Datum

stockholm, 25 nov 2021

Pris

6 200 kr exkl. moms

Till toppen