Logo

Tillgänglighetsdagen 2021

Nu pågår förberedelserna för Tillgänglighetsdagen 2021 för fullt som blir den fjärde i ordningen. Temat är Enkelt avhjälpta hinder. Under dagen får du ta del av goda (och kanske mindre goda) exempel kring hur arbete med att avhjälpa enkla hinder kan fungera i praktiken.

Programmet uppdateras allt eftersom. Idéer och inspel mottages gärna.

Årets tema: Enkelt avhjälpta hinder

För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Vi lovar en inspirerande dag, nya erfarenheter och nätverksbyggande med föreläsare och deltagare, alla engagerade inom tillgänglighet.

Programpunkter som är klara:

Enkelt, enklare, enklast
Hur åtgärdar vi det som varit eller blivit fel i den fysiska miljön?
Zdenka Sramkova, Add Access

Göra rätt från början – Löpande dialog i stället för konfrontation
Funktionsrätts samarbeten med kommun, landsting och region gav Jönköpings kommun vinsten av Access City Award 2021.
Johan Steirud, Funktionsrätt Jönköpings län

En ögonöppnare till nya perspektiv
Enkelt avhjälpta hinder, enkla åtgärder för att anpassa inomhusmiljön för personer med synnedsättning. På vilket sätt påverkar corona-pandemin, nya hinder och möjligheter. En personlig berättelse om en helt vanlig dag i ett shoppingcentrum.
Annika Wistrand Elfving, I Opener

Slussen – Tillgänglighetsutmaning i världsklass
Slussen har byggts om i snitt var hundrade år för att möta nya krav från såväl trafik till lands som trafik till sjöss. Sedan 2012 pågår arbetet med den senaste ombyggnaden där tillgänglighet står mer i fokus än tidigare. Vilka utmaningar har projektet ställts inför? Vad har fungerat bra och vad borde ha hanterats på ett bättre sätt? Presentationen bjuder på en historik kring tidigare byggen, vilka utmaningar och krav som funnits med under projektets gång samt hur vi tror att resultatet kommer att bli när allt staden ska bygga står klart 2025.
Pernilla Johnni, Stockholms stad

Kursens mål

Få en bredare förståelse för tillgänglighetsfrågor utifrån ett specifikt tema och nya insikter för att göra byggnader och närmiljöer mer inkluderande.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Rickard Wallgren
Rickard Wallgren Consics AB

Moderator för Tillgänglighetsdagen 2021.

Rickard är utbildad landskapsarkitekt och har under många år arbetat i utbildningsbranschen och vidareutbildat inom bygg och fastighet. Nu driver han eget företag och brinner för utveckling och kompetenshöjning, bland annat om samhällets tillgänglighet för alla.

Johan Steirud
Johan Steirud Funktionsrätt Jönköpings län

Johan är ombudsman och tillgänglighetsexpert på Funktionsrätt Jönköpings län. Han utvecklar tillgänglighet till personer med någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighetsinventerar, håller föredrag och samarbetar. Har uppdrag åt föreningslivet och det offentliga.

Zdenka Sramkova
Zdenka Sramkova Add Access Sweden AB

Zdenka är tillgänglighetskonsult och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet (TIL2) på Add Access Sweden AB. Add Access arbetar med att utveckla morgondagens samhälle, med strävan efter att samhället utformas så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Annika Wistrand Elfving
Annika Wistrand Elfving I Opener

Annika har tidigare arbetat som informatör/ombudsman för Synskadades Riksförbunds distrikt, Stockholm Gotland. Med sin personliga erfarenhet och kompetens inom området funktionshinder och tillgänglighet driver hon idag eget företag och erbjuder konsultation, föreläsning och insiktsutbildning inom området tillgänglighet och bemötande av personer med synnedsättning.

Pernilla Johnni
Pernilla Johnni Stockholms stad

Pernilla arbetar som anläggare tillgänglighet och projektkoordinator för trafikkontoret, infrastruktur och infraprojekt på Stockholms stad. Just nu är hon involverad i det stora och spännande Slussen-projektet.

6 200 kr exkl. moms
  • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
  • Start 25 nov 2021, 09:30
  • Slut 25 nov 2021, 16:30
  • Boka

Pris & Villkor

Moms tillkommer på priset.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, förvaltare, planerare, bygglovshanterare samt projektledare både inom kommun, landsting och privata aktörer.

Datum

stockholm, 25 nov 2021

Pris

6 200 kr exkl. moms

Till toppen