Kursens mål

Kursens mål är att du ska bli väl förberedd inför certifieringsprovet. Du får även viss förberedelse inför arbetet som certifierad sakkunnig i tillgänglighet enligt TIL 2.

Innehåll i kurs

  • Vad innebär det att vara certifierad sakkunnig i tillgänglighet? 
  • Genomgång av de gällande lagtexterna i PBL och angränsande lagstiftning. 
  • Råd och föreskrifter.
  • Juridiskt ansvar som sakkunnig.
  • Praktiska fall.
  • Rättsfall. 

Utbildningen är förberedande och kursen innehåller inte själva certifieringen. Certifieringsprovet görs via Kiwa.

 

Kiwas hemsida hittar du mer information om provet samt var och när det kommer att hållas.