Logo

Certifierad sakkunnig – vägen till kvalitet och tillgänglighet

I bygg- och fastighetsbranschen är tillgänglighet nyckeln till att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle. Att förstå tillgänglighet ger goda konkurrensfördelar och möjlighet att skapa innovativa och hållbara lösningar för hela branschen. Branka Majkic, arkitekt SAR/MSA på Norconsult AB, ger svar på om det är någon skillnad mellan en sakkunnig och certifierad sakkunnig enligt TIL 2 och några av de vanligaste funderingarna kring certifieringskraven.

Är det någon skillnad mellan en certifierad sakkunnig enligt TIL 2 och en sakkunnig?

– TIL 2* är Boverkets föreskrift om certifiering av sakkunniga inom tillgänglighet. Certifierad sakkunnig enligt TIL 2 kontrollerar och verifierar att bygglagstiftningens krav vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda i olika byggprojekt. Byggnadsnämnder kan enligt PBL kräva att kontroller avseende krav på tillgänglighet utförs och verifieras av sakkunnig inom tillgänglighet som ska vara certifierad enligt TIL 2.

Branka förtydligar:

– En sakkunnig inom tillgänglighet som inte är certifierad kan vara en person som har erfarenhet av byggnadsprojektering och även tillämpning av tillgänglighetskraven. Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen godta utlåtanden av en certifierad sakkunnig.

Branka Majkic

 

Vad krävs för att bli certifierad sakkunnig?

– Det krävs en kandidatexamen med bygginriktning eller liknande, minst fem års erfarenhet av projektering, att man minst har genomfört 3–15 dokumenterade projekt (beroende på storlek av projekten, om du är utbildad arkitekt, dvs. har en mastersexamen, räcker dock tre års erfarenhet av projektering.) och ett lämplighetsintyg. Det sistnämnda innebär att en kollega, beställare eller liknande intygar din lämplighet. Man behöver även ha blivit godkänd på det teoretiska certifieringsprovet hos Kiwa.

Kan du ge några exempel på vilka typer av projekt som man ska ha genomfört?

– Det är bra att blanda olika typer av uppdrag t.ex. bostäder, publika lokaler och arbetslokaler samt både nybyggnad och ändring/ombyggnad. I jämförelse kan det innebära ett nytt sjukhus som exempel på större uppdrag och en villa som exempel på mindre uppdrag. Är du osäker på om du uppfyller kriterierna, eller har funderingar kring dem, är det bästa att ta en direkt dialog med Kiwa som genomför certifieringarna.

Hur mycket behöver jag studera inför certifieringsprovet?

– Det beror väldigt mycket på dina tidigare erfarenheter och kunskaper i relation till ämnesområdet, hur mycket tid du har att avsätta vid sidan av ditt ordinarie arbete samt hur uppdaterad din studievana och studieteknik är.

– Genom BFAB:s utbildningar i tillgänglighet fördjupar du kunskap om författningar, kunskap om funktionsnedsättningar generellt och kunskap och förståelse för innebörden av rollen sakkunnig och dess funktion i byggprocessen.

Vad tror du händer med yrkesrollen framöver?

– Sakkunskap kommer att behövas framöver och rollen som sakkunnig TIL kommer att fortsätta vara efterfrågad av byggherrar och andra aktörer i byggprocessen. Föreskrifterna håller på att ändras och ny praxis kommer att bildas. Det gäller att vara uppdaterad avs. gällande bygglagstiftning.

Vad är utmaningarna med att vara certifierad sakkunnig?

– Utmaningar som sakkunnig innebär ofta att man själv behöver aktivt arbeta för att öka medvetandet om kravnivåer i gällande bygglagstiftning. Utmaningen kan vara även att förena olika krav som krockar ibland t.ex. gällande brandsäkerhet, antikvariska bevarande aspekter och tillgänglighet. Att medverka i uppdrag i tidigt skede och arbeta in tillgänglighetskrav som en naturlig del i gestaltningen av framtida byggnader samt hitta lösningar för att anpassa befintliga byggnader är en utmaning som jag personligen brinner för.

Byggbranschen bromsas upp pga. omvärldsläget, upplever du att man därmed gör avkall på tillgänglighetsfrågorna?

– Jag upplever inte att man gör avkall på tillgänglighetsfrågorna.

Branka avrundar med att tillägga:

– Det är viktigt att påminna sig om syftet med våra utbildningar och arbetet som sakkunnig inom tillgänglighet; vilket är att alla människor ska vara delaktiga i samhället på lika villkor.


*TIL 2 = Boverkets föreskrift för certifiering av sakkunniga inom tillgänglighet: Boverkets författningssamling 2011:18.


Är du nyfiken och vill veta mer?

BFAB tillhandahåller baskurser och utbildning inför certifiering inom tillgänglighet. Klicka här för att se vårt kursutbud.

Till toppen