Logo

Tillgängliga fastigheter förbättrar för alla

Joachim Staremo, Staremo tillgänglighetskonsult

Joachim Staremo

Bra tillgänglighet skapar en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna, samtidigt kan det vara en stark konkurrensfördel för fastighetsägarna. Enligt tillgänglighetskonsulten Joachim Staremo är tillgänglighet även en viktig demokratiskt fråga. Varje människa har rätt att kunna delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Ämnet är brett och har blivit en egen nisch inom bygg- och fastighetsbranschen.

Tillgänglighetsanpassning främjar inkludering 

Begreppet tillgänglighet definieras något olika beroende på sammanhanget. Utifrån ett fastighetsperspektiv berättar Joachim att man syftar till att byggnaden är användbar utifrån olika individers behov.  

– Om en person exempelvis har rullstol definieras tillgängligheten bland annat utifrån hur enkelt personen kan komma in genom dörrar, ta sig över trösklar och hur hissarna är anpassade. Ett annat exempel är att om en person har en synskada så ser man till hur lätt byggnaden är att hitta i och använda. Utmaningen är att lösa de viktigaste frågorna först och att se vilka delar som är mest relevanta att lösa, för att sedan ta sig an de mindre problemområdena. 

Konsekvenserna av att inte bygga tillgängligt eller tillgänglighetsanpassa byggnader är att människor med olika förutsättningar inte kan mötas, berättar Joachim allvarligt.  

– Anpassar vi inte byggnader utifrån olika personers behov är det många människor som inte kan delta i samhället. Jag menar att detta är en demokratifråga. Otillgänglighet gör att personer med funktionsvariationer bland annat får svårare att få del av vården och inte kan delta på idrotts- och kulturevenemang eller vara en del av dessa själva. 

Vi bad Joachim berätta vilka regelverk som är viktigast att känna till som fastighetsägare: 

– De regelverk som styr oss inom bygg- och fastighetsbranschen är BBR (Boverkets byggregler) och arbetsmiljöverkets AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Det är de två regelverk som vi arbetar med varje dag. Alla entreprenörer och fastighetsbolag ska ha koll på dem, säger Joachim.  

Från passion för estetik till engagemang för tillgänglighet 

I grunden är Joachim Staremo arkitekt, vilket han även arbetade som under 25 år. Han brann för formgivningen och att rita vackra och spännande byggnader. Vändningen kom när han hjälpte dåvarande Handikappinstitutet (idag heter de Hjälpmedelsinstitutet) att designa flera utställningar och blev därmed väl insatt i ämnesområdet tillgänglighet. Joachim insåg tidigt att tillgänglighet skulle komma att bli en egen nisch inom byggbranschen. 

– … Och på den vägen är det. Jag startade eget som tillgänglighetskonsult och efter cirka tio år trivs jag fortfarande väldigt bra med det! Som tillgänglighetskonsult har jag nytta av all erfarenhet från arkitektyrket om bygg- och fastighetsbranschens behov och så vidare.  

Vad gör då en tillgänglighetskonsult, egentligen? När vi frågar Joachim summerar han det så här: 

– Jag hjälper bland annat fastighetsbolag, entreprenörer, arkitekter och projektledare att kolla ritningar och byggen så att de följer lagstiftningen korrekt kring tillgänglighetsfrågorna. Det gäller både ny- och ombyggnation, så att processen blir bra och man landar rätt kring tillgänglighetsfrågorna.  

Anledningen att Joachim brinner för tillgänglighet är en kombination av möjligheten att bidra till samhällsutveckling, möjligheterna att få utveckla byggnader och samtidigt höja kvaliteten på dem, berättar han. 

Flera olika mervärden 

Som fastighetsägare är tillgänglighetsfrågan, utöver det medmänskliga perspektivet, även en konkurrensfördel, berättar Joachim. Tillgängliga lokaler ökar möjligheten att kunna hyra ut dem utifrån olika hyresgästers krav. 

– Har man en bra och generell tillgänglighet kan man hyra ut till staten, vård och omsorg, skolor men även kommersiellt. Många större internationella bolag har höga krav på tillgänglighet, så även den typen av företag är bra att ha i åtanke. Har man bra tillgänglighetsanpassade lokaler blir fastigheterna väldigt flexibla och attraktiva.  

Joachim menar att tillgängligheten i vissa fall även kan påverka värdet på fastigheten. Om en fastighet ska säljas vidare till ett internationellt bolag efterfrågar de ofta om fastigheten uppfyller vissa krav samt kan visa dokumentation kring brand, fukt, konstruktion och tillgänglighet. Han menar att fler svenska fastighetsbolag förstått detta senaste åren då de identifierat tillgänglighet som en viktigt faktor för att skapa byggnader och lokaler med hög kvalitet. 

Långsiktigt perspektiv vinner i längden 

Om Joachim får ge ett medskick till branschen är det att bygga med en tanke om långsiktig kvalitet i sina fastigheter och undvika snabba ”paniklösningar”. Då menar han att fastighetsägarna kommer ha mer attraktiva fastigheter över tid. 

– Jag ser ofta byggnader som inte är så gamla med ganska dåliga tillgänglighetslösningar. Resultatet är att önskemål gällande ombyggnation kommer ganska fort, då kunderna efterfrågar högre kvalitet. Allra vanligast är att entréerna är för trånga eller krångliga att ta sig genom, hissarna är för små och att nivåskillnaderna för trapporna i entréerna är för stora. Det hade kunnat undvikas om man haft kvalitet i fokus när man byggde från början, eller renoverade om första gången. 


Är du nyfiken och vill veta mer? 

BFAB tillhandahåller baskurser och utbildning inför certifiering inom tillgänglighet. Klicka här för att se vårt kursutbud. 

Du är även varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig bygg & fastighet Karin Stening på karin.stening@bfab.se alt. 076-540 07 22. 

Till toppen