Logo

Validering enligt FAVAL

Kartlägg kunskaperna!

Vad är FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg och certifiering för yrkesrollerna:

Fastighetsförvaltare

Fastighetsingenjör

Fastighetsskötare

Fastighetstekniker

Fastighetsvärd

Validering mot intyg eller certifikat

Genom att validera den kompetens dina medarbetare förvärvat, genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som dina medarbetares kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor som finns för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll.

  • Validering mot intyg innebär att deltagaren genomgår teoretiska tester som utförs av ett ackrediterat testcenter (som hos oss på BFAB). Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för att kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Att validera sin medarbetargrupp är som att göra en kompetenskartläggning med den stora fördelen att kunna prioritera och se att utbildningsinsatserna läggs rätt!
  • Validering mot certifikat. När deltagaren klarat de teoretiska testerna med godkänt resultat kan man gå vidare med praktiska tester. BFAB:s testcenter för praktiska prov finns i dagsläget i Stockholm. När de praktiska testerna är godkända utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen. Certifikatet är ett bevis för yrkeskunnande hos den enskilda individen – och också något som stärker företaget och hela branschen!

Så här ser certifikatet ut som du får efter godkända teoretiska och praktiska prov. Då blir du certifierad.

Här kan du se en video om validering genom FAVAL.

Här kan du läsa mer om FAVAL.

Här är FAVALs egna hemsida.

Har du frågor kring validering genom FAVAL?
Kontakta Frida Palmgren, VD BFAB, på frida.palmgren@bfab.se eller 076-540 07 61.

Hitta utbildning inom Validering enligt FAVAL, sök eller filtrera

Ämne

2 utbildningar hittade

Till toppen