Logo

Validering mot Fastighetsförvaltare

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för en eller flera fastigheter. Jobbet handlar om att utveckla, bevara och förbättra fastigheterna. Det är du som ser till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas som tänkt.

Utvecklingen av validering mot fastighetsförvaltare har gjorts i samarbete med Aff Forum.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

1. Process
Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.

2. Teknik
Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.

3. Ekonomi
Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.

4. Miljö
Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.

5. Juridik
Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.

6. IT
Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.

7. Kommunikation
Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.

8. Omvärld
Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

2 utbildningar hittade

Till toppen