Logo

Validering mot Fastighetsförvaltare

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för en eller flera fastigheter. Jobbet handlar om att utveckla, bevara och förbättra fastigheterna. Det är du som ser till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas som tänkt.


Testa dig själv och få direkt vetskap om din kunskap!

Vad är FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Utvecklingen av validering mot fastighetsförvaltare har gjorts i samarbete med Aff Forum.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du får ett kompetensbevis vid godkänd validering) och validering mot kompetensbevis (där du får ett certifikat vid godkänd validering) för yrkesrollen fastighetsförvaltare.


I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

1. Process
Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.

2. Teknik
Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.

3. Ekonomi
Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.

4. Miljö
Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.

5. Juridik
Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.

6. IT
Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.

7. Kommunikation
Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.

8. Omvärld
Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.

Validering mot intyg eller mot kompetensbevis

Genom att validera den kompetens du förvärvat, genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. För att få ditt certifikat behöver du enbart läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

  • Validering mot intyg hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vid godkänd validering mot intyg erhålls ett kompetensbevis. Se bild nedan.
     
  • Validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen. Se bild nedan.

Så här ser kompetensbeviset ut som du får vid godkänd validering mot intyg.

Så här ser certifikatet ut som du får vid godkänd validering mot kompetensbevis. Då blir du certifierad.

Här kan du se en video om validering genom FAVAL.

Här kan du läsa mer om FAVAL.

Här är FAVALs egna hemsida.

Har du frågor kring validering genom FAVAL?
Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig fastighetsdrift & Testledare FAVAL på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Inga resultat

Testa att utöka eller ändra din sökning.

Till toppen