Logo

Validering mot Fastighetsingenjör

Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ett strategiskt ansvar för drift och underhåll. Med det menas, att en fastighetsingenjör ansvarar för stora projekt som utvecklar fastigheterna på ett företag. Tekniken är en viktig del i arbetet, eftersom fastigheter idag har avancerade tekniska lösningar.


Testa dig själv och få direkt vetskap om din kunskap!

Vad är FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du får ett kompetensbevis vid godkänd validering) och validering mot kompetensbevis (där du får ett certifikat vid godkänd validering) för yrkesrollen fastighetsingenjör.


I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden.

1. Drift och underhåll

2. Energioptimering

3. Fackspråk Engelska

4. Fastighetsekonomi och IT-system

5. Fastighetsjuridik

6. Fastighetsteknik

7. Installationsteknik

8. Projekt- och arbetsledning

Vid validering mot kompetensbevis tillkommer en skriftlig fördjupningsuppgift.


Intresserad av att genomföra validering mot yrkesrollen fastighetsingenjör?

Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig fastighetsdrift & Testledare FAVAL på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Validering mot intyg eller mot kompetensbevis

Genom att validera den kompetens du förvärvat, genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. För att få ditt certifikat behöver du enbart läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

  • Validering mot intyg hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vid godkänd validering mot intyg erhålls ett kompetensbevis. Se bild nedan.
     
  • Validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen. Se bild nedan.

Så här ser kompetensbeviset ut som du får vid godkänd validering mot intyg (motsvarande för fastighetstekniker).

Så här ser certifikatet ut som du får vid godkänd validering mot kompetensbevis (motsvarande för fastighetstekniker). Då blir du certifierad.

Här kan du se en video om validering genom FAVAL.

Här kan du läsa mer om FAVAL.

Här är FAVALs egna hemsida.

Har du frågor kring validering genom FAVAL?
Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig fastighetsdrift & Testledare FAVAL på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Inga resultat

Testa att utöka eller ändra din sökning.

Till toppen