Logo

Validering mot Fastighetsskötare

Som fastighetsskötare arbetar du i en bred roll som kräver både teknisk och social kompetens.  Fastighetsskötaren tar hand om vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har också dagliga hyresgästkontakter.


Testa dig själv och få direkt vetskap om din kunskap!

Vad är FAVAL?
Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på BFAB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du får ett kompetensbevis vid godkänd validering) och validering mot kompetensbevis (där du får ett certifikat vid godkänd validering) för yrkesrollen fastighetstekniker.


I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsskötare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Juridik
 • IT
 • Yttre skötsel

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsskötare är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Yttre skötsel

Intresserad av att validera mot yrkesrollen fastighetsskötare?

Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig fastighetsdrift & Testledare FAVAL på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Validering mot intyg eller mot kompetensbevis

Genom att validera den kompetens du förvärvat, genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. För att få ditt certifikat behöver du enbart läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

 • Validering mot intyg hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vid godkänd validering mot intyg erhålls ett kompetensbevis. Se bild nedan.
   
 • Validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter (vilket vi på BFAB är). Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen. Se bild nedan.

Så här ser kompetensbeviset ut som du får vid godkänd validering mot intyg (motsvarande för fastighetstekniker).

Så här ser certifikatet ut som du får vid godkänd validering mot kompetensbevis (motsvarande för fastighetstekniker). Då blir du certifierad.

Här kan du se en video om validering genom FAVAL.

Här kan du läsa mer om FAVAL.

Här är FAVALs egna hemsida.

Har du frågor kring validering genom FAVAL?
Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig fastighetsdrift & Testledare FAVAL på goran.naslund@bfab.se eller 076-540 07 66.

Inga resultat

Testa att utöka eller ändra din sökning.

Till toppen