Logo

Tillgänglighetsdagen 2019
- Den offentliga miljön

Det finns ett stort intresse och behov av att lära sig mer om tillgänglighet. För tredje året i rad arrangerar vi därmed Tillgänglighetsdagen utöver våra kurser "Tillgänglighet - Baskurs" och "Tillgänglighet - utbildning inför certifiering".

Årets tema är ”den offentliga miljön” som måste göras tillgänglig för alla, vilket är en stor utmaning. I år får du bl.a. möta föreläsare inom lokaltrafiken i Stockholm, vård och omsorg samt kulturen. Vi provar också på att äta en lunchrätt med ögonbindel.

Årets tema: Den offentliga miljön

 • Kollektivtrafik för alla - möjligheter och utmaningar
 • Tillgänglighet och konstnärlig utsmyckning, hjälp eller stjälp
 • Konstrastmarkering i trappor – att ha koll på sista steget
 • Hur skapas tillgänglig och användbar publik miljö för Region Stockholms sjukhusfastigheter?
 • Hur skapas välkomnande tillgängliga entréer och publika ytor i en miljö som de flesta helst vill undvika?
 • Fysisk utformning i tekniskt tunga fastigheter - går det att få ihop lagkrav och tillgänglighet inom samma yta?
 • Tillgänglighet i olika kulturmiljöer
 • Vad behöver man tänka på kring tillgänglighet vid skapande av tillgänglighet i kulturmiljöer och offentliga miljöer?
 • Olika perspektiv för att nå full tillgänglighet i verksamhet och miljöer
 • Vad finns det för vinster med en tillgänglig miljö och verksamhet
 • Välkommen in - helt utan hinder
 • Rör inte min keps - bli en mästare på kognitiv tillgänglighet

 

Kursens mål

Att du ska tänka tillgänglighet från början i projekten så att samhället blir bättre för alla. 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Gunnar Häger
Gunnar Häger Tillgänglig och sevärd kultur & natur

Expertrådgivare inom tillgänglighet. Gunnar är utbildad museipedagog och har arbetat med tillgänglighetsfrågor på olika förvaltningar i Stockholm men också på Historiska museet och Skansen samt med hembygdsgårdar. Han arbetar nu bl.a. med att göra verksamheter och miljöer tillgängliga för alla med olika funktionsnedsättningar.

Ditte Kahlström Jansson
Ditte Kahlström Jansson Trafikförvaltningen

Ditte ansvarar för strategisk planering, riktlinjer och operativa uppgifter som t.ex kravställning och utveckling av tillgänglighetsanpassningar i SL- och Waxholmsbolagets trafik. Hon arbetar även i samråd med intresseorganisationer för funktionshindersfrågor. Vidare arbetar hon med utformning av bemötande- och insiktsutbildningar samt stöttar trafikavdelningarna med tillgänglighets- och användbarhetskompetens. 

Anna Bergqvist
Anna Bergqvist Locum

Anna arbetar som specialist inom tillgänglighet. I sin tjänst på Locum ansvarar Anna för att den fysiska tillgängligheten säkerställs och upprätthålls i befintliga byggnader samt vid nybyggnation. I samband med nybyggnation granskas även arbetsmiljön för personal för att nå upp till Region Stockholms policy om att alla ska kunna arbeta och vistas i fastighetsbeståndet. 

Hampus  Sethfors
Hampus Sethfors Axess lab

Hampus Sethfors är tillgänglighetsexpert som specialiserat sig på att designa inkluderande miljöer för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. 

Magnus Berglund
Magnus Berglund Scandic

Magnus arbetar som Tillgänglighetsdirektör. Han fick en reumatisk sjukdom 1999 och upplevde att det var svårt att resa. Han började då studera olika hotellkedjors hemsidor men hittade ingen information om tillgänglighet för att underlätta för gäster med särskilda behov. Då kom han på idén att presentera detta för Scandics ledning och visa på hur de skulle kunna få fler gäster till sina hotell genom att börja arbeta med tillgänglighetsfrågor. 2003 anställdes han på Scandic för att jobba med tillgänglighet på heltid.

Program Tillgänglighetsdagen 2019

Starttid 09.30

Ditte Kahlström Jansson, Trafikförvaltningen
- Kollektivtrafik för alla - möjligheter och utmaningar
- Tillgänglighet och konstnärlig utsmyckning, hjälp eller stjälp
- Konstrastmarkering i trappor – att ha koll på sista steget

Anna Bergqvist, Locum
- Hur skapas tillgänglig och användbar publik miljö för Region Stockholms sjukhusfastigheter?
- Hur skapas välkomnande tillgängliga entréer och publika ytor i en miljö som de flesta helst vill undvika?
- Fysisk utformning i tekniskt tunga fastigheter - går det att få ihop lagkrav och tillgänglighet inom samma yta?

Gunnar Häger, Tillgänglig och sevärd kultur och natur
- Tillgänglighet i olika kulturmiljöer
- Vad behöver man tänka på kring tillgänglighet vid skapande av tillgänglighet i kulturmiljöer och offentliga miljöer?
- Olika perspektiv för att nå full tillgänglighet i verksamhet och miljöer
- Vad finns det för vinster med en tillgänglig miljö och verksamhet?

Magnus Berglund, Scandic
- Välkommen in - helt utan hinder

Hampus Sethfors, Accesslab
- Rör inte min keps - bli en mästare på kognitiv tillgänglighet

Avslut 16:30

5 800 kr exkl. moms
 • stockholm Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46
 • Start 26 sep 2019, 09:30
 • Slut 26 sep 2019, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Anmäl dig senast 30 juni och få 500 kr rabatt. Moms tillkommer på priset.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som arbetar som planerare eller exploatör inom kommun och landsting eller arbetar som arkitekt, byggherre, förvaltare eller projektledare med fokus på tillgänglighetsfrågor.

Datum

stockholm, 26 sep 2019

Pris

5 800 kr exkl. moms

Till toppen