Logo

Allmänna villkor ABB

Vid bokning av öppen kursplats

Kursanmälan 
Boka din kursplats på webben. Viktigt vid anmälan är att ditt anställningsnummer och mejl till närmast ansvarig chef samt inköpsordernummer finns med. Om detta inte finns med kommer fakturan från oss att inte gå igenom och en extra faktureringsavgift kommer att tas ut.

Kursprogram 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy 
Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick.  Läs vår Integritetspolicy.

Bekräftelse 
En bekräftelse skickas ut direkt i samband med din kursanmälan.

Kallelse 
Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse med information om tid och plats.

Kurstider 
Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Hotellreservation 
Vi ombesörjer vanligtvis inte hotellbokningar. Avvikelser kan förekomma vid internatkurser.

Kursavgifter 
Kursavgiften inkluderar kursdokumentation. Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts. Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer.

Förhinder/Avbokning
Har du inte möjlighet att nyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person.

Enligt avtal med ABB så debiteras ingen kursavgift vid avbokning 4 veckor före kursstart, 25 % av kursavgiften vid avbokning 2-4 veckor före kursstart och 50 % av kursavgiften vid avbokning 0-2 veckor före kursstart.

Inställd kurs 
STF Ingenjörsutbildning förbehåller sig rätten att ställa in kurstillfället om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Om STF Ingenjörsutbildning på grund av föreläsares sjukdom måste ställa in kursen erbjuds nytt kurstillfälle. STF ersätter inte outnyttjade biljetter för transport och logi.

Vid bokning av företagsinterna uppdrag

Företagsinterna uppdrag offereras separat. Alla angivna priser är exklusive moms.

Vid bokning av företagsintena kurser ska en lista inkomma med uppgifter om kursdeltagarnas namn, mejl-adress samt anställningsnummer.

Ett inköpsordernummer krävs även för att fakturan ska kunna gå igenom från oss. Saknas detta krävs det mer hantering från vår sida och en ytterligare faktureringsavgift kommer att tas ut.

Eventuella anpassningar som är mer omfattande än vad som ingår i förstudien debiteras per timme, efter godkänd tilläggsbeställning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

  • Vid avbokning 4 veckor före utbildningens början debiteras inget av offererat pris.
  • Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningens början debiteras 25 % av offererat pris.
  • Vid avbokning 0-2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.
  • Ombokning där utbildningsstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning.
  • Vi reserverar oss för utbildningsinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure).

 

Force majeure 
STF Ingenjörsutbildning AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Till toppen