Logo

Akademiska hus validerar kompetensen hos sina drifttekniker

Den 15:e april 2019 gick startskottet för den stora kompetenssatsningen hos Akademiska hus där alla drifttekniker erbjuds validering mot kompetensbevis enligt FAVAL. Projektet är nu inne i sin nästa fas och kommer slutföras under 2020.

Bildtext: De första teoretiska testerna genomfördes den 15:e april. Frågorna slumpas från ett frågebatteri – så det är ingen idé att kika på grannens svar

Akademiska hus gick vid årsskiftet ut med en upphandling om validering och utbildningsmöjligheter kopplat till FAVAL. BFAB som certifierat testcenter tilldelades uppdraget för den största gruppen i Stockholm, men har också via digitala lösningar och webbinarier tagit sig an Luleå, Umeå, Uppsala och Karlstad.

Validering mot kompetensbevis för Fastighetstekniker omfattar följande steg:

- Teoretiska prov i elva moduler
- Kompletterande utbildning
- Eventuella teoretiska omprov
- Praktiska tester

De drifttekniker som valt att validera sin kompetens är nu igenom teoretiska testerna och kompletteringsutbildning pågår i detta nu i lektionssal med parallella webbinarier.

– Ett stort och viktigt projekt för oss, säger Josefin Helgeson, HR-partner och samordnare för projektet. Validering av kompetens är en kvalitetssäkring för oss som arbetsgivare, för våra kunder och för våra medarbetare. Vi är så stolta över alla som modigt gått in i denna validering. Vårt samarbete med BFAB har fungerat väldigt bra vad gäller såväl tester som utbildningsinsatser och vi ser fram emot målgången här i höst.

Mats Endrésen, en av driftteknikerna på Akademiska hus som arbetar på universitetsområdet Frescati bekräftar att satsningen upplevs helt rätt.

– Jag har jobbat med el i mitt tidigare yrke, säger Mats och har haft kontakt med flera av installationerna tidigare som vi jobbar med dagligen här på Akademiska hus. Så jag har en bra erfarenhetsgrund men har lärt mig en del nya saker på utbildningarna och vill väldigt gärna ha det här kompetensbeviset.


FAVAL
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram FAVAL, ett valideringssystem för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken. Läs mer här.

Vill du veta mer om validering i FAVAL via BFAB?
Kontakta Göran Näslund, Utbildningsansvarig BFAB, goran.naslund@bfab.se eller Testledare Michael Österberg, michael.osterberg@bfab.se.

Till toppen