Logo

Är det värt det ekonomiskt? Svaret finns i projektekonomin!

Anna Wolinder, Lewlan AB

Anna Wolinder

Om du är en projektledare med lite erfarenhet har du förmodligen varit med om både katastrof- och framgångsprojekt. Anna Wolinder, föreläsare för BFAB:s kurs Projektekonomi, har utbildat projektledare sedan 2002 och har även många egna erfarenheter utifrån flertalet ledande roller. Hon har därmed full koll vad som kan hända i de olika projektfaserna – och hur man knyter ihop ekonomi och verksamhet så att projektets resultat blir användbart och ger nytta.

Vad får man när man går utbildningen projektekonomi?

– Du får bättre koll på hur du tar fram, följer upp och uppdaterar en projektkalkyl. Dessutom får du kunskap om hur du för en bättre dialog med projektägaren, vad hela eller delar av projektet kommer att kosta och om det är värt det, både i ett tidigt skede och under projektets gång vid önskemål om ändringar.

– Dessutom får du träffa andra projektledare, dela erfarenheter kring projektekonomi och får inspiration om alternativa sätt att tänka! Kursen är ett bra tillfälle att fräscha upp dina kunskaper.

Varför är det viktig att ha koll på det här ämnesområdet?

– Projektekonomin är en viktig del i beslutsunderlaget för om projektet ska genomföras eller inte. Fel underlag kan leda till fel beslut. När genomförandet startar i gång vill du som projektledare ha en realistisk budget i förhållande till det resultat du ska prestera, så att du har mandat att anskaffa de resurser som behövs. Extra viktigt blir ekonomin i projekt som levereras till fast pris där felaktig budget kan leda till förluster eller jobbiga avtalsdiskussioner.

Vad får man lära sig i stora drag?

– Kursen går igenom olika typer av ekonomiska kalkyler i projektets olika faser. Vi går igenom tidiga skeden (med grov beräkningar och stor osäkerhet), detaljerad nedbrytning och kostnadsberäkning per aktivitet, periodiserade projektkalkyler samt uppföljning och prognostisering.

Vad är de vanligaste problemen inom projektekonomi?

– Olika organisationer har olika förutsättningar för en bra projektekonomi, så det är svårt att uttala sig om vad de vanligaste problemen är. Några problem som jag har stött på är otydlighet om vad som ingår att leverera i projektet. Det är aktiviteterna i projektet som driver kostnader - och aktiviteter kommer leda fram till ett resultat. Utan ett tydligt mål blir det svårt att göra en beräkning på kostnaden.

– Ett annat problem är att det saknas verktyg för att följa upp, till exempel tidrapporteringssystem för interna resurser. Interna resurser kan betraktas som "gratis" och bokas inte upp på samma sätt som externa resurser. Inte sällan glömmer man även bort att ta höjd för risker, eller tvärtom inte redovisar sina riskpåslag så kalkylen innehåller påslag på påslag. Det finns även en utmaning i det tidiga skedet när projektägaren ska avgöra om det är värt att starta projektet. Det vill säga väga nyttorna mot kostnaderna. Det kan vara svårt att sätta värde på nyttan och kostnaderna kommer innehålla stora osäkerheter.

Vilka effekter kan det få i organisationen efter att man har gått den här utbildningen?

– I organisationen är det svårt att uttala sig om. Det beror på hur många projektledare i organisationen som går kursen i förhållande till hur många projekt och projektledare de har. Men den effekt det kan ha för den individuella projektledaren är en större säkerhet i sina projektkalkyler, vilket kan ge bättre beslutsunderlag och marginaler som håller.

– Man kan även delegera en nedbruten projektkalkyl, därmed vet personer i teamet ramarna för att utföra respektive aktivitet, vilket i sin tur ger förutsättningar för att ramarna hålls. Om deltagaren efter kursen börjar använda periodiserade kalkyler kan de följa upp med EVA (Earned Value) som ger takten på projektet. Detta ger en prognos på projektets slutleverans vad gäller bl.a. kostnad och tid.


Med kursen Projektekonomi kommer du få en fördjupad förståelse för hur du planerar och hanterar ekonomiska aspekter av ett projekt. Projektekonomi är en viktig del av projektledning och den här kursen kan hjälpa dig att utveckla de nödvändiga färdigheterna för att bli en framgångsrik projektledare.

Nyfiken och vill veta mer? Då är du varmt välkommen att kontakt Karin Stening, utbildningsansvarig bygg, på karin.stening@bfab.se alt. 076-540 07 22.

Till toppen