Logo

Karlskrona kommun utvecklar fastighetskompetensen med diplomutbildning

Kent Lindström och Marika Persson

För Karlskrona kommun är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, behålla duktiga medarbetare och arbeta proaktivt med kompetensutveckling. Därför har de bl.a. erbjudit ett tjugotal medarbetare att genomföra utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning. Utbildningen som arrangerades av BFAB var ett stort och viktigt steg i kompetensutvecklingen av drift- och serviceförvaltningen samt de kommunala fastighetsbolagen.  

Samverkan, möjlighet till ett internt nätverkande och vikten av kompetensutveckling är några av de delar som Kent Lindström, fastighetschef, och Marika Persson, avdelningschef på Karlskrona kommun, nämner när de berättar om fördelarna med den utbildningsinvestering som Karlskrona KompetensCenter har upphandlat.

Diplomutbildning öppnade upp för värdeskapande intern dialog

Grundtanken med investeringen var att utifrån en gemensam kunskapsbas skapa bättre förvaltningsövergripande samverkan och dialog. Utöver de medarbetare på fastighets- och projektavdelningarna som är involverade i större byggprojekt deltog även medarbetare från de kommunala bolagen Kruthuset och Karlskronahem.

– Att medarbetarna fick möjlighet att gå utbildningen tillsammans, oberoende vilken enhet de arbetar för, öppnade upp för möjligheten att diskutera fastighetsfrågor utifrån ett gemensamt utbildningsperspektiv. Samtidigt skapades naturliga kontaktpunkter och ett internt nätverkande, säger Kent.

Utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare ger en bra kunskapsbas utifrån relevanta områden för alla som arbetar med fastighetsförvaltning, menar Kent. Deltagarna har fått fördjupa sina kunskaper inom bl.a. juridik och ekonomi. De har även fått konkreta verktyg att använda i sin arbetsvardag. Samtidigt har de också fått en helhetssyn för att kunna hantera det stora ansvaret och komplexiteten som ligger i fastighetsförvaltarens roll.

Diplomutbildningen upphandlades av Karlskrona KompetensCenter

Ett tecken på att kompetensutveckling är viktigt för Karlskrona kommun är enheten Karlskrona KompetensCenter, som bl.a. har till uppgift att upphandla utbildningar och främja den interna kunskapsutvecklingen.

– Karlskrona KompetensCenter är en viktig punkt för kompetensutveckling. Utöver upphandlingar skräddarsyr vi utbildningar och insatser för att passa individens, gruppens och organisationens behov, säger Marika.

Marika var själv delaktig i upphandlingen med BFAB och är mycket nöjd med leveransen och den kompetensförstärkning som utbildningen bidragit med till organisationen.

Hög utbildningskvalitet i både fysiskt och digitalt klassrum

Diplomutbildningen består av sex olika block med olika inriktning. De två första blocken genomfördes i Karlskrona KompetensCenters egna konferenscenter i Gullberna. Därefter medförde pandemirestriktionerna att resterande utbildningstillfällen behövde genomföras digitalt.

– Jag ska erkänna att jag först var skeptiskt till att ställa om och var rädd att kvalitén på leveransen inte skulle hålla samma höga standard som innan. Men jag är verkligen imponerad över hur BFAB löste det hela, de levererade verkligen över förväntan. Många gånger tänkte man inte ens på att man satt på distans! säger Kent.

Kent säger att han imponerades över föreläsarna. Han upplevde att de genomgående hade goda fackkunskaper inom sina respektive ämnesområden kombinerat med en förmåga att också kommunicera dessa kunskaper, även i det digitala klassrummet.

Tentamen avklarad, men utvecklingskurvan stannar inte av

Samtliga deltagare har klarat av tentamen och kan nu titulera sig diplomerade fastighetsförvaltare. Men Kent betonar att Karlskrona kommun alltid arbetar aktivt för att fortsätta utveckla medarbetarna och organisationen i stort.

– Diplomerad fastighetsförvaltare är en utbildning som man verkligen har praktisk nytta av i det dagliga arbetet. Samtidigt är det så att ju mer vi lär oss desto fler områden ser vi där vi kan utvecklas ytterligare. Kortsiktigt är det lätt att bara se kostnader, men att satsa på kompetensutveckling lönar sig i längden. Medarbetarna får en formell kompetens och den samverkan som sker skapar ett stort mervärde för organisationen. Dessutom är utbildning ett led i vårt kontinuerliga arbete med att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare, avrundar Kent.


Karlskrona KompetensCenter skräddarsyr utbildningar och insatser för att passa individens, gruppens och organisationens behov. Kompetenscentret ser till att viktiga administrativa detaljerna blir skötta korrekt och upphandlingarna blir tydliga. Dessutom sköts alla moment korrekt utifrån rådande regelverk då hon och hennes medarbetare tar ansvar över hela processen.


Här kan du läsa mer om Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltare, en heltäckande utbildning i fastighetsförvaltning.

Vid frågor om utbildningen, kontakta Lillemor Runesson, utbildningsansvarig, på lillemor.runesson@bfab.se alt. 073-600 92 03.

Till toppen