Logo

Kompetensutveckling på allvar

Fastighets AB Lundberg befäster sitt samarbete med BFAB genom tecknande av kompetensavtal.

– Vi har en mångårig relation med BFAB framförallt inom fastighetsförvaltning och projektledning, säger Lisa Nisser, HR-ansvarig på Lundbergs. BFAB har ett starkt renommé i vår organisation och genom åren har rekommendationerna om deras utbildningar gått från mun till mun. Det känns som ett naturligt steg för oss att både bredda och fördjupa vårt samarbete.

– Vi har träffat många deltagare från Lundbergs i samband med våra utbildningar, säger Frida Palmgren, VD BFAB, och de pratar alltid fantastiskt gott om sin arbetsgivare. Det känns roligt att stärka banden till ett bolag med stark tradition och stort engagemang för framtiden.

Om Kompetensavtal

BFAB tecknar kompetensavtal med er som vill ha en nära kompetenspartner för att både bolla och planera insatser – men också ha möjligheten att utveckla och påverka utbudet. Är din organisation nyfiken på att veta mer om BFAB:s kompetensavtal? Kontakta Lillemor Runesson, utbildningsansvarig fastighet, lillemor.runesson@bfab.se alt. 073-600 92 03 eller Frida Palmgren, VD, frida.palmgren@bfab.se alt. 08-586 386 61.


Om Fastighets AB L E Lundberg:

Fastighets AB L E Lundberg är en av Sveriges största privata fastighetsägare. I företaget arbetar tekniska förvaltare, uthyrare, fastighetsskötare samt region- och områdeschefer på ca 10 orter i Mellansverige. Lundbergs ser kontinuerlig vidareutbildning av sin personal som en konkurrensfördel och nödvändighet för att kunna nå sina mål och väljer genom BFAB en nära samarbetspart med ett brett utbud nischade mot sin bransch.

Om BFAB:

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB) erbjuder vidareutbildning inom bygg- och fastighetssektorn och ägs av STF Ingenjörsutbildning AB som bedrivit utbildningsverksamhet sedan 1930-talet. Tillsammans erbjuds utbildningar inom bygg, fastighet, energi och el. BFAB arbetar aktivt och nära branschen med kompetensfrågor inom bygg och fastighet och utvecklar ständigt sitt erbjudande med nya kurstitlar och utbildningsmöjligheter.

Till toppen