Logo

Kontinuerligt lärande utvecklar LKAB och bidrar till grön omställning

Håkan Wiss

Många förknippar nog LKAB med järnmalmsprodukter och den aktuella flytten av Kiruna. Men det är även ett företag som värnar den gröna omställningen, det hållbara samhället och kontinuerlig utveckling. Både i och utanför organisationen. Vi träffade Håkan Wiss, projektchef på LKAB, för att prata om flytten av Kiruna, gröna visioner – men också om det kontinuerliga lärandet som är en viktig del av LKAB:s framgång.

Att flytta en hel stad

Det är nog få som missat att hela Kiruna ska flyttas då LKAB behöver ta mer mark i anspråk. Cirka 6 000 människor, 3 000 bostäder och 450 000 m² bostads- och lokalytor ska flyttas ungefär tre kilometer österut. Flytten beräknas pågå i etapper fram till 2035, men den stora invigningen sker redan i september 2022. Det är då det gamla centrumet avvecklas och det nya öppnar upp.

– Sprickbildningar kommer naturligt när man bryter malm under en befintlig jordyta. Även sättningar sker i marken och påverkar ytområdet med bostäder, vatten, avlopp och annan infrastruktur. Självklart har vi regelbundna mätningar och kontroller för att se vilka förändringar som sker i jordytan och marken. Det är också genom våra kontroller vi vet vilka delar som behöver utrymmas först och hur vi klokast tar oss an flytten etappvis, säger Håkan.

Ett ledande företag inom den gröna omställningen

LKAB har en 130-årig historia av att erbjuda hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för den internationella marknaden. De är den största producenten av järnmalm i Europa. Företaget är även ledande inom grön omställning av järn- och stålindustri. Järnmalmsprodukter och fines är LKAB:s kärnprodukter. Det är även järnmalmen som används för att tillverka den pellets som smälts ner när man tillverkar stålprodukter.

Totalt har LKAB över 4 500 anställda världen över. Deras affär börjar i de gruvor och förädlingsverk som är belägna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Därifrån transporteras järnmalmen på järnväg till LKAB:s hamnar i Luleå och Narvik. Produkterna skeppas sedan vidare ut till kunder runtom i världen. Dessutom har LKAB globala satellitkontor i England, Asien och Amerika.

Samhällsengagemang från Kiruna till Narvik

Håkan berättar att LKAB har stora gröna visioner. De arbetar bland annat för att skapa en strategi som sträcker sig fram till 2045 för noll utsläpp från deras egna processer och produkter. LKAB är också ett samhällsengagerat företag. Framför allt har insatserna varit riktade mot Kiruna och Gällivare. De har även engagerat sig på andra orter så som Narvik och Luleå. LKAB är övertygade om att attraktiva platser är viktiga för ett blomstrande samhälle.

Kontinuerligt lärande ger kontinuerligt nya resultat

Precis som LKAB vill vara en del av den gröna omställningen och ett hållbart samhälle värderas även kontinuerlig utveckling. Och där börjar allt som bekant med medarbetarna. Regelbunden fortbildning av olika slag står högt på agendan.

När det var dags för personalstyrkan att uppdatera sina kunskaper inom BBR och PBL föll valet på BFAB. När Håkan letade kurser såg han dock att de öppna utbildningarna utfördes i Stockholm. För BFAB var det dock självklart att arrangera en företagsintern utbildning på plats hos LKAB i Kiruna.

– Ytterst handlar det om att vi har ett ansvar att förhålla oss till rådande regelverk. Det fanns även ett behov av att ytterligare förstärka kompetensen inom dessa områden. Alla deltagarna var mycket nöjda med Said Elmi som föreläsare och vi är glada över att det gick att lösa så smidigt, berättar en nöjd Håkan.

– Fördelen med en internt hållen kurs på plats är att kursinnehållet förstärks eftersom flera konkreta exempel utifrån vår egen verksamhet lyfts för diskussion. Sedan är det såklart en ekonomisk aspekt också då vi slipper transport- och logikostnader och att medarbetarna inte behöver vara borta från verksamheten flera dagar.

En arbetsgivare i spetsen av den tekniska utvecklingen

Håkan resonerar vidare att det är viktigt att hålla en fortsatt hög intern kompetens för att vara en god beställare, men även arbetsgivare, framöver.

– Om man är ute efter att ha en arbetsplats där det finns spännande utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter är LKAB ett jättebra ställe! Vi bygger ständigt nytt och nu har vi till exempel börjat använda en ny teknik för att producera fossilfritt stål. Det är ett initiativ som benämns som HYBRIT och genomförs gemensamt med SSAB och Vattenfall. Vill man vara med i spetsen av den tekniska utvecklingen vad gäller att gå från smutsig till ren och grön industri är LKAB ett bra val. Dessutom har vi fantastiskt vacker natur runtomkring oss!


Här kan du som är nyfiken läsa mer om samhällsomvandlingen och flytten av en hel stad som engagerat världen över.

Vill du veta mer om HYBRIT? Klicka vidare för att djupdyka här.


Kursen BBR ger dig en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler. BFAB:s föreläsare guidar dig genom de ändringar och uppdateringar som gjorts i BBR och kommande förändringar. Du får även vägledning samt konkreta råd och tips på hur du kan förenkla ditt dagliga arbete.

Om du vill få bättre koll på plan- och bygglagen är kursen PBL rätt för dig. Du får ta del av de senaste uppdateringarna och hur de påverkar både branschen och din yrkesroll. Utöver teoretiska genomgångar får du även insyn i relevanta rättsfall. På så sätt får du en djupare förståelse för hur PBL används i praktiken.

Vid frågor, eller för att få veta mer information om BFAB:s utbildningsutbud, är du varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig bygg & fastighet Karin Stening på 076-540 07 22 alternativt karin.stening@bfab.se.

Till toppen