Logo

Said Elmi om framtidens BBR och Möjligheternas byggregler

Med målet att underlätta för en effektivare byggprocess beslutar Boverket att förenkla och modernisera byggreglerna genom att införa Möjligheternas byggregler. Said Elmi, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningsman på Svea byggkontroll, föreläser regelbundet om BBR för BFAB och ser både för- och nackdelar med förändringarna.

Tydligare regler och separata bestämmelser

I dag finns byggreglerna i BBR och EKS. För att tydligt reglera varje tekniskt egenskapskrav är planen framöver att dela upp dem i separata bestämmelser och författningar, berättar Said.

– Dagens byggregler kommer att ersättas av Möjligheternas byggregler med enbart bindande föreskrifter.  Det innebär färre regler, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder. Redan idag har Boverket skickat ut flera delar av detta på remiss fram till 16 juni och de övriga till 25 augusti. Planen är att detta ska träda i kraft 1 juli 2024.

Said Elmi

Innebörd och tidsplan för det nya regelverket

De i dagsläget detaljerade allmänna råden kommer inte längre vara formulerade i Möjligheternas byggregler. Said menar att en konsekvens av detta är att det blir svårare att läsa sig till vad som är ett ”fel” utifrån byggreglerna. Innan samtliga standarder och annan vägledning från branschinitiativet ”regelforum” och liknande är publicerade behöver berörda parter komma överens om hur dessa regler ska tolkas. Sedan ska partnernas överenskommelser också kunna accepteras av byggnadsnämnderna som har tolkningsföreträde.

– Men det finns såklart även fördelar. På sikt kan till exempel de här ändringarna leda till bättre branschstandarder och branschlösningar, lägger Said till.

Dagens BBR och EKS kommer att gälla fram till 2025, då Boverket föreslår en övergångstid som löper under ett år. BFAB utvecklar som alltid sina utbildningar och arbete pågår med att anpassa kursen BBR till det nya regelverket. Said med sin kunskap och pedagogik kommer fortsatt vara föreläsare även framöver.


Här kan du hålla dig informerad om den aktuella granskningen av Boverkets bygg- och konstruktionsregler och hålla dig informerad om hur arbetet fortskrider.


På kursen BBR får du en lättförståelig översikt över Boverkets nuvarande byggregler. Du blir pedagogiskt guidad genom de senaste ändringarna och uppdateringarna i BBR, samtidigt som du får möjlighet att diskutera kommande förändringar. Dessutom delar föreläsaren Said Elmi med sig av konkreta tips för att förenkla ditt dagliga arbete.

Vid frågor, eller för att få veta mer information om BFAB:s utbildningsutbud, är du varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig bygg & fastighet Karin Stening på 076-540 07 22 alternativt karin.stening@bfab.se.

Till toppen