Logo

Svenska Bostäder satsar på bovärdsakademi

På Svenska Bostäder arbetar drygt hundra bovärdar som dagligen är ute i fastigheterna och träffar tusentals hyresgäster. Under hösten 2019 gick startskottet för en stor utbildningssatsning som kommer löpa över minst ett år.

BFAB stämde träff med två bovärdar och Svenska bostäders HR-partner för att få veta mer. Vad innebär egentligen ett jobb som bovärd? Och varför satsar man på en egen akademi?

Olika bakgrunder och fokus på kompetens

Per-Arne har arbetat på Svenska Bostäder i 18 år och är i grunden utbildad vvs-montör. Han arbetade inom vvs-branschen innan han började som bovärd hos Svenska Bostäder.

Heidi kommer från en helt annan bakgrund. Hon arbetade tidigare 25 år inom barnomsorgen men valde sedan att skola om sig. Efter en utbildning till fastighetstekniker fick Heidi jobb som bovärd på Svenska Bostäder och har snart arbetat där i två år.

Lina Bergström är HR-partner på Svenska Bostäder sedan drygt ett år och har en bakgrund med fokus på rekrytering och kompetensfrågor inom fastighetsbranschen.

Viktigt och variationsrikt arbete

Att arbeta som bovärd är ett brett arbete intygar både Per-Arne och Heidi. Det innebär varierade arbetsuppgifter i en spännande kombination av service, praktiskt arbete och administration. Att åtgärda fel i lägenheter eller fastigheter, beställa entreprenörer, göra besiktningar och bedöma renoveringsbehov samt medverka vid in- och utflyttning är några av de dagliga ärenden som ska åtgärdas. Heidi berättar:

– Det roligaste är helheten skulle jag säga. Det egna ansvaret, kund- och hyresgästkontakter. Jag är taggad och vill lära mig mer. Jag får prova på nya saker hela tiden och lär mig nytt varje dag.

Ena dagen inte den andra lik

Per-Arne instämmer och berättar att den ena dagen sällan är den andra lik. Han trivs med utmaningarna och problemlösningarna som rollen innebär och uppskattar även den kontinuerliga kundkontakten.

Lina betonar att en bovärd ofta fungerar som den fysiska länken mellan kund och bolag. Hon menar att bovärden blir den personen som känner Svenska Bostäders hyresgäster och fastigheter bäst.

Bovärden har en otroligt viktig roll i att bibehålla kundnöjdhet och förmedla service av olika slag. Rollen innebär att man ständigt är Svenska Bostäders ansikte utåt.

Arbetsgivare som tar ansvar

Att Svenska Bostäder är en arbetsgivare som uppskattas tycks det inte råda någon tvekan om. Heidi har bara positivt att säga. Hon berättar att hon har både bra arbetstider och kollegor. Heidi poängterar att från den dagen hon var nyanställd har hon alltid fått hjälp, inte bara inom sitt team utan även över gränserna.

Under åren har Per-Arne fått möjligheten att byta distrikt. Han lyfter de interna karriärvägarna som goda förutsättningar att vara kvar och fortsätta utvecklas inom organisationen.

– Att jag stannat i 18 år säger väl något om att jag trivs.

Lina, Svenska Bostäders HR-partner som lyssnat till sina kollegors redogörelser bekräftar att företagskulturen upplevs vänlig och att medarbetarna är engagerade, prestigelösa och hjälpsamma. Det finns även höga ambitioner och tydliga mål.

– Tillsammans har vi ett oerhört viktigt uppdrag, säger Lina som fortsätter:

– Som medarbetare har du möjlighet att vara med och påverka morgondagens Stockholm. Våra medarbetare har ett varierande och fritt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Jag är stolt över att kunna säga att vi återigen blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place To Work.

Gemensam kompetenssatsning

De tre kollegorna berättar att det under en längre tid funnits önskemål om att göra en gemensam kompetenssatsning som ett komplement till mer enskilda kursgenomföranden. Detta för att framförallt säkerställa en gemensam plattform och allas möjlighet till kompetensutveckling. Heidi säger:

– Den här satsningen är bra! Vissa personer har gått liknande kurser men behöver repetition och för andra är det första gången. Det är bra med en företagsövergripande satsning där alla får samma grund. Det är också viktigt att utbildningen hamnar på rätt nivå, den får varken vara för lätt eller för avancerad.

Lina berättar att förarbetet internt har varit viktigt. Många kollegor har involverats för att hamna rätt i förfrågningsunderlaget när de senare går ut i en upphandling. Lina berättar:

– När vi hittade rätt leverantör i BFAB skräddarsydde vi programupplägget tillsammans med dem vad gällde både innehåll och form. Det var en stor dag när vi kunde presentera Svenska Bostäders egen akademi! Genomförandet sker i de kurslokaler som BFAB tillhandahåller parallellt med en digital läroplattform.

Under drygt ett år kommer bovärdarna i grupper om tio att utbildas i fem olika utbildningsmoduler. Modulerna utgörs av praktiskt elarbete, vitvaror, värme- och ventilation, vvs, lås och elektroniska passersystem. Utbildningsmodulerna genomförs i parallella spår från 1-5 med tillhörande digitala kunskapstest efter varje genomförd modul.

Effekt såväl internt som externt

Att arbeta aktivt med medarbetarutveckling är inte något som enbart kommer den enskilde till del, det är också en självklar satsning för att möta kundernas efterfrågan ännu bättre, poängterar Lina. Hon fortsätter:

– Vi har ett kundlöfte som vi står för; som en hyresvärd borde vara. Vi har höga mål och jobbar aktivt med kundnöjdheten.

Heidi instämmer:
– Alla hyresgäster har en bovärd knuten till sitt område så det alltid ska vara lätt att få hjälp. Vårt kundcenter svarar på frågor från hyresgästerna både via webben och i telefon. På så vis får hyresgästerna snabbt svar på sina frågor. Vi bovärdar kommer tack vare utbildningen att framöver kunna ge ännu bättre service med ett ökat kollektivt kunnande.


Om Svenska Bostäder

Svenska Bostäder grundandes 1944 och ägs av Stockholms stad. Organisationen är organiserad i fyra distrikt; västerort, Järva, innerstan och söderort. Det finns även ett dotterbolag som heter Stadsholmen (vars medarbetare ingår i utbildningssatsningen).

Fastighetsbeståndets ålder sträcker sig genom flera århundraden, från 1600-talet fram till dagens moderna lägenheter, lokaler, studentboenden och centrum. Närmare 27 000 lägenheter förvaltas av Svenska Bostäder och runt 56 000 stockholmare har sina hem inom deras bestånd!

Om möjligheten att bygga egen utbildningsakademi

Vill du veta mer om möjligheterna att bygga en egen utbildningsakademi på ditt företag eller hur ni kan utföra någon annan typ av kompetensinsats inom er organisation? Kontakta Göran Näslund på goran.naslund@bfab.se eller någon annan medarbetare på BFAB.

Till toppen