Logo

Temadag Social Hållbarhet: Linn Bernhardsson föreläser om “Rätt hyresgäst - Betydelsen av att känna sina grannar”

Linn Bernhardsson Stockholmshem

Linn Bernhardsson

Det finns stora utmaningar i samhället koppat till säkerhet och trygghet. Fastighetsägaren är en viktig part för utvecklingen, men kommer aldrig att klara detta själv.  Att ha en tydlig plan kring hur man integrerar arbetssätt är en av talarpunkterna som Linn Bernhardsson, jurist på Stockholmshem. kommer prata mer om.​

Berätta, vem är du och vad har du för professionell bakgrund?

– Jag är jurist med fokus på hyresrätter och är verksam på det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem sedan 2018. Sedan 2021 är jag även chef för den hyresjuridiska enheten på AB Stockholmshem.  

Varför är det viktig att ha en plan kring social hållbarhet?       

– Utifrån mitt perspektiv behöver fastighetsägare ha en plan vad gäller hållbarhet för att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning. De behöver även långsiktiga hyresförhållanden, samtidigt som de ser sitt värde och den starka bidragande faktor som fastighetsägare har till att skapa trygga och trivsamma områden.

Lite kort, vad kommer du att ta upp under ditt block “Rätt hyresgäst - Betydelsen av att känna sina grannar”?

– Under mitt block kommer jag gå igenom hur fastighetsägare systematiskt kan integrera arbetssätt för att upptäcka och motverka oriktiga hyresförhållanden i syfte att skapa tryggare bostadsområden för långsiktiga hyresförhållanden.

Vad vill du att deltagarna skall ta med sig efter ditt avsnitt på temadagen?

– Jag vill att deltagarna tar med sig kunskap om vikten av att arbeta aktivt mot oriktiga hyresförhållanden i syfte att skapa trygga bostadsområden.

Till toppen