Logo

Kicki Björklund moderator för temadag om social hållbarhet

Kicki Björklund

Kicki Björklund

Att fokusera på de sociala aspekterna går långt utöver byggnadernas fysiska struktur.  Det ger en möjlighet att skapa bostadsområden och samhällen som inte bara är hållbara, utan även blomstrar. För Kicki Björklund är social hållbarhet en fråga som ligger varmt om hjärtat – och som hon med sina över 40 års erfarenhet av fastighetsfrågor själv sett nyttan av att prioritera.

Samarbete, långsiktighet och integrerade åtgärder är nyckeln till att skapa trygga och hållbara bostadsmiljöer. Det var några av de faktorer som låg bakom idén till temadagen Långsiktig förvaltning för social hållbarhet, som Kicki är moderator för.

– Temadagen ger dig som deltar möjlighet till inspiration om vad vi i branschen och samhället i stort kan göra, både enskilt och tillsammans. Social hållbarhet är ingen ”quick fix”-fråga. Min förhoppning är att temadagen ska öppna upp för en dialog i branschen om vad som fungerar och inte. Om vi hjälps åt kan vi hjälpa varandra att hitta effektiva och funktionella modeller att arbeta med. Vi behöver samarbeta både i branschen, näringslivet och ideella organisationer för en långsiktig lösning. Det här är en bra start på den dialogen! Säger Kicki.​

Varför är det viktig att jobba med tryggheten i våra områden och fastigheter?

– En egen trygg bostad är grunden för ett bra liv. Ett hållbart samhälle skapas genom att alla har någonstans att bo som ger den viktiga grundtryggheten. Som fastighetsägare är det därför viktigt att kunna erbjuda säkerhet och trygghet i bostadsområden och bostäder.

Vad är de vanligaste problemen i en osäker och otrygg miljö?

–  I osäkra och otrygga miljöer får vi osäkra människor som tappar tillit till samhället och grannar. Det kan i sin värsta form skapa tystnadskulturer där människor är rädda för varandra och inte känner sig som en del av vårt samhälle.

Finns det några nyheter som kan förbättra den sociala tryggheten?

– Fastighetsbranschen är inne i en förändringsfas där social hållbarhet inkorporeras i den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Det är en sökande process, men gemensamt är att ökad säkerhet och trygghet ökar långsiktig lönsamhet. Vi ser ett stort fokus på trygghet och säkerhet. Med den nya yrkesgruppen trygghetsvärdar stärks trygghetsarbetet.

Vilka effekter kan det få i organisationen att delta på temadagen?

– Att skapa en trygg miljö är en komplex utmaning. Det är oförutsägbart, något som påverkas av många olika variabler och där det är omöjligt att överblicka konsekvenserna av alla vägval. Det finns ingen enkel lösning. Under temadagen får du insikter och inspiration som du kan ta med dig hem till din organisation – testa och följa upp. Tillsammans utvecklar vi fastighetsbranschen!


Målet med temadagen är att du ska få ta del av tankar och exempel på hur vi kan få en mer långsiktig hållbar utveckling av våra områden. Du kommer att få träffa praktiker och akademiker som kan berätta hur du kan bidra till säkerhet och upplevd trygghet i just dina områden.​

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Karin Stening på karin.stening@bfab.se alt. 076-540 07 22.​​

Till toppen