Logo

Temadag Social Hållbarhet: Henrik Friman föreläser om långsiktig områdesutveckling av bostadsområde, FN:s mål

Henrik Friman GodBo

Henrik Friman

Målet med temadagen är att du ska få ta del av tankar och exempel på hur vi kan få en mer långsiktig hållbar utveckling av våra områden. En av talarna du inte vill missa är Henrik Friman, entreprenör med fokus på hållbar affärsutveckling och medgrundare till GodBo AB.​

Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund kopplat till hållbarhet?

– Jag är en entreprenör inom fastighetsnära verksamheter, varav de senaste 12 åren med fokus på hållbar utveckling i utsatta områden. Som person brinner jag för nyskapande affärsidéer som löser samhällsutmaningar och utmanar gärna gamla strukturer. Genom GodBo har vi ett starkt fokus på att hållbarhetsutveckla bostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att minska bostadssegregationen och uppnå de mål som UN-HABITAT satt upp för en hållbar stadsplanering.

Berätta kortfattat vad du kommer att ta upp under ditt block “Långsiktig områdesutveckling av bostadsområde, FN:s mål”?

– Jag kommer att dela med mig av erfarenheter och kunskap kring vad som krävs för att vända utvecklingen i våra utsatta områden. Dessutom kommer jag att visa på vilka problem och utmaningar som finns, samtidigt som jag delar med mig av konkreta förslag på vad som måste, och kan, göras.

Varför är det viktig att ha en plan kring social hållbarhet?

– Att inte ha en plan för social hållbarhet eller att inte genomföra den satta planen på riktigt har visat sig vara enormt dåligt. Samhällen som tillåts ”glida isär” för mycket blir inte framgångsrika.

Vad vill du att deltagarna skall ta med sig efter ditt avsnitt på temadagen?

– Jag hoppas att de får med sig en förståelse för att vi nu har ett läge i Sverige där alla aktörer som på riktigt vill vara med och bryta bostadssegregationen behöver börja tänka nytt, agera faktabaserat och framför allt lyssna på vad de boende vill.


Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om fler föreläsare.

Till toppen