Logo

Utbildningen banade väg för chefstjänst

Fredrik Frisell

Fredrik Frisell tillträdde sin nya tjänst som förvaltningschef för teknik- och fastighetsförvaltningen i Torsås Kommun för drygt ett halvår sedan. I samband med rekryteringsprocessen framkom att en viktig faktor för hans möjligheter att axla rollen var rätt utbildning.

Från infrastruktur till förvaltningsansvar

Fredrik började sin karriär som projektchef på det kommunala dotterbolaget Affärsverken i Karlskrona med fokus på infrastruktur. Han sadlade sedan om till enhetschef för förvaltarenheten på Karlskrona kommuns fastighetsavdelning. När Fredrik tillträdde tjänsten på fastighetsavdelningen påbörjade han samtidigt utbildningen ”Diplomerad fastighetsförvaltare” hos BFAB.

– Tack vare utbildningen fick jag en mycket bredare kunskap om fastighetsförvaltning, men även spetskompetens inom framförallt juridik. Kunskapen om yttre och inre underhåll, fastighetsekonomi och förståelse för hur tekniska system fungerar gav mig en stabil plattform att stå på, säger Fredrik.

I samband med att dåvarande fastighetschefen lämnade för nya uppdrag blev Fredrik sedan erbjuden tjänsten som fastighetschef i Karlskrona kommun. Här ansvarade han för en komplett avdelning på cirka 90 medarbetare med hantering av allt från avtalsskrivningar, projektledning, fastighetsskötsel till att i egen regi göra mindre ombyggnationer, underhåll och reparationer i Karlskrona kommuns 400 fastigheter.

Förmån att bygga upp en helt ny förvaltning

Efter några framgångsrika år i Karlskrona sökte sig Fredrik vidare till Torsås kommun. Nu har Fredrik fått förmånen att som förvaltningschef bygga upp en helt ny förvaltning på Torsås kommun som heter ”Teknik- och Fastighetsförvaltningen”. Ansvarsområdena kommer vara kommunens samtliga fastigheter, gator, vägar, parker, badplatser, hamnar och övriga allmänna platser i kommunen.

Vi har även tagit över det lokala bostadsbolagets totala fastighetsbestånd och deras personal, så vi kommer bli en relativt stor förvaltning, där allt från fastighetsskötsel, lokalvård till projektledning och byggnation kommer ingå. Jag hade aldrig kommit i fråga för den här tjänsten om jag inte hade haft rätt utbildningsgrund att stå på.


BFAB, Bygg och fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB, erbjuder en av marknadens mest erkända diplomprogram. 2020 är ett jubileumsår då starten i april är nummer 60 i ordningen.

Fredrik är en av våra många alumner vars framgångar vi haft förmånen att följa och glädjas åt. Vill du veta mer om utbildningen Diplomerad Fastighetsförvaltare? Kika här eller kontakta programansvarig Lillemor Runesson på lillemor.runesson@bfab.se.

Till toppen