Kursens mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - FU.

Innehåll i kurs

  • Budget
  • Bokföring
  • Bokslut
  • Bolagsformer
  • Ekonomiska begrepp