Logo

Fastighetsekonomi - grundkurs

2 kursdagar

Är du verksam i fastighetsbranschen och vill få en större förståelse eller ta ett större ansvar för ekonomin i ditt fastighetsföretag?

I kursen Fastighetsekonomi – Grundkurs får du de kunskaper i fastighetsekonomi som krävs för att på egen hand se de ekonomiska sambanden i ett fastighetsbolag. Kursen innehåller övningar där du lär dig viktiga ekonomiska termer och att läsa och analysera ett fastighetsföretags årsredovisning. Efter kursen kan du driva dina projekt med både större förståelse och bättre resultat. De kunskaper som du får från grundkursen i fastighetsekonomi har du användning för i många olika områden i fastighetsbranschen.

Innehåll i kurs

 • Fastighetsföretagets särdrag – vad kännetecknar fastighetsföretag?
 • Hur påverkas fastighetsekonomin av olika händelser inom och utom företaget
 • Grundläggande begrepp och samband i fastighetsekonomi
 • Företagsekonomiska nyckeltal
 • Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning i ett fastighetsföretag
 • Ekonomin i en fastighetsförvaltning
 • Genomgång av ett fastighetsföretags årsredovisning
 • Viktiga företagsekonomiska nyckeltal i fastighetsföretag
 • Hur hänger nyckeltalen ihop?
 • Resultatrapport och prognoser för verksamheten

Kursens mål

Du ska kunna ta ett större ansvar för ditt fastighetsföretags ekonomi genom att få förståelse för grundläggande ekonomisk terminologi och hur analys av en årsredovisning går till.

 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

John Hagestål
John Hagestål Fastighetsförvaltare, Savills Förvaltning

Otroligt nöjd med BFAB´s kurs "Grundkurs Fastighetsekonomi". Jag vill varmt rekommendera kursen för Fastighetsförvaltare som känner ett behov av att få en bättre insikt i den ekonomiska situationen i fastighetsbolaget.

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Inledning - Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och om fastighetsmarknad
 • Fastighetsföretagets särdrag - vad kännetecknar fastighetsföretag?
 • Påverkan på fastighetsekonomin av olika händelser inom och utanför företaget
 • Utveckling byggkostnader i längre perspektiv
 • Olika ytbegrepp
 • Redovisning fundamentala grunder och grundläggande ekonomiska begrepp och samband i fastighetsekonomi
 • Driftnetto och dess beståndsdelar
 • Översiktligt om ekonomin i en fastighetsförvaltning
 • Något om prognoser för fastighetsverksamheten
 • Översiktlig introduktion - Olika sätt att bedöma lönsamhet i fastighetsinvesteringar
 • Värdebedömning fastigheter - Olika värdebegrepp och översiktligt om värderingsmetoder vid bedömning av fastigheternas värde

Dag 2

 • Översiktligt om vanliga fastighetsekonomiska nyckeltal
 • Externredovisning - Lag och övrig normgivning
 • Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning i ett fastighetsföretag
 • Årsredovisningens övriga innehåll och delar
 • Diskussionsövning utifrån årsredovisningen i ett fastighetsföretag
 • Översiktligt om viktiga företagsekonomiska nyckeltal i ett fastighetsföretag

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Nordlund
Bo Nordlund BREC

Teknologie doktor och MRICS. Bo har innehaft flera olika yrkesroller, bland annat som fastighetsanalytiker i bank, auktoriserad revisor och redovisnings-/värderingsspecialist avseende fastigheter och fastighetsföretag. Han har även varit ledamot i FARs policygrupp för redovisning.

2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm Central Hotel
 • Start 9 nov 2021, 09:30
 • Slut 10 nov 2021, 16:00
 • Boka 7 Platser kvar
 • malmö
 • Start 18 jan 2022, 08:30
 • Slut 19 jan 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är projektledare, controller, förvaltare eller förvaltningsassistent. Även du som är fastighetsvärd, administrativ personal, förvaltningsentreprenör, teknisk konsult eller arkitekt har utbyte av kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 9 nov 2021 - 10 nov 2021

malmö, 18 jan 2022 - 19 jan 2022

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen