Kursens mål

Kursens mål är att du ska få kunskap om fastighetsekonomin i ditt företag och därmed fatta bättre ekonomiska beslut. Du får bland annat lära dig några viktiga nyckeltal inom fastighetsekonomin, hur de beräknas och hur du kan påverka dem. Du behöver även känna till den löpande förvaltningsekonomin på lite längre sikt vilket tas upp på kursen.

Vidare får du insikt i hur du värderar en fastighet – bland annat tas upp hur några olika upprustningsalternativ kan påverka hyresnivåer samt drift- och underhåll.

Du får räkna på olika typer av fastighetsinvesteringar i de mallar som tillhandahålls. Du kan även använda mallarna på hemmaplan efter kursen.

Innehåll i kurs

  • Övergripande om fastigheter som investeringsobjekt
  • Påverkan på ekonomin för fastighetsinvesteringar relaterade till händelser inom och utom företaget
  • Nyckeltal i fastighetsekonomi – olika viktiga nyckeltal för fastigheten och fastighetsföretaget
  • Vad är driftnetto och direktavkastning – varför är det viktiga begrepp och hur kan du påverka?
  • Lönsamhet och investeringskalkylering, pay-off, nuvärde, annuitet med mera
  • Vad är din fastighet värd? Olika värdebegrepp och värderingsmetoder, bland annat kassaflödesvärdering
  • Hur ser fastighetens ekonomi ut i ett längre perspektiv?
  • Exempel på olika tänkbara upprustningsstrategier – hyreshus
  • Du får en övningsfastighet att räkna på