Logo

Elsäkerhetsutbildningar ABB

STF är stolt leverantör av Elsäkerhetsutbildningar till ABB.

ABB har i samråd med oss beslutat att ställa in samtliga kurser tills vidare med hänvisning till rådande corona-situation. Håll koll på denna sida som kommer att uppdateras så fort annat beslut tas. De tillfällen som fortfarande ligger bokningsbara kan komma flyttas fram. Bokade deltagare har då förtur.

OBS! Att det ska även finnas en inköpsordernummer, i fältet referens vid bokning, om detta inte skrivs in kan en administrativ kostnad tillkomma om fakturor inte blir godkända.

I.o.m. uppdelningen efter Hitachis förvärv av Powergrid så håller vi nu på att strukturera upp hemsidan. Jobbar du på Hitachi så når du er bokningssida här.

Har Ni ytterligare frågor kontakta oss, kontakt person finns för varje kurs.

Behöver Ni intern ABB information ta kontakt med utbildningskoordinator Joanna Lai, Joanna.lai@se.abb.com

ABB has, in consultation with us, decided to cancel all courses for the time being with reference to the current corona situation. Keep an eye on this page which will be updated as soon as another decision is made. The occasions that are still bookable can be moved forward. Booked participants then have priority.

NOTE! That there must also be a purchase order number, in the field reference when booking, if this is not entered, an administrative cost may be added if invoices are not approved.

Since the division after Hitachi's acquisition of Powergrid, we are now structuring the website. If you work at Hitachi, you can reach your booking page here.

If you have further questions, contact us, there is a contact person for each course.

Do you need internal ABB information, contact education coordinator Joanna Lai,
Joanna.lai@se.abb.com

 

Policy enligt ABB AB Instruction 9ADG113812

Utbildning ELSA elsäkerhet vid arbete

Lärarledd utbildning ska genomföras var 4:e år när Web-ELSA kursen genomförts var 12:e månad, annars ska den lärarledda ELSA kursen repeteras varje år. Är kursen genomförd på engelska ska kursen repeteras vart annat år.

Utbildning ESA

Lärarledd utbildning som ska rikta sig till fackkunnig/vara på nivå fackkunnig. Utbildningen är på 1 eller 2 dagar beroende på tidigare kompetens och ska repeteras vart tredje år. Gäller både svenska och engelska.

Utbildning ELSA för elprovplats

Lärarledd utbildning som kan vara anpassad till respektive provplats/provrum. Utbildningen ska repeteras vart tredje år.

Ingår i kursavgift

I priset för schemalagd kurs ingår kursdokumentation, lunch och fika.

I utbildningen ELSA elsäkerhet vid arbete ingår även tre årliga repetitionsomgångar av Web-ELSA.

Kontakta mig för frågor eller företagsinterna kurser
Andreas Carlsson
Andreas.png

 

4 utbildningar hittade

Till toppen