Logo

Elsäkerhetsutbildningar ABB

STF är stolt leverantör av Elsäkerhetsutbildningar till ABB.

Policy enligt ABB AB Instruction 9ADG113812

Utbildning ELSA elsäkerhet vid arbete

Lärarledd utbildning ska genomföras var 4:e år när Web-ELSA kursen genomförts var 12:e månad, annars ska den lärarledda ELSA kursen repeteras varje år. Är kursen genomförd på engelska ska kursen repeteras vart annat år.

Utbildning ESA

Lärarledd utbildning som ska rikta sig till fackkunnig/vara på nivå fackkunnig. Utbildningen är på 1 eller 2 dagar beroende på tidigare kompetens och ska repeteras vart tredje år. Gäller både svenska och engelska.

Utbildning ELSA för elprovplats

Lärarledd utbildning som kan vara anpassad till respektive provplats/provrum. Utbildningen ska repeteras vart tredje år.

Ingår i kursavgift

I priset för schemalagd kurs ingår kursdokumentation, lunch och fika.

I utbildningen ELSA elsäkerhet vid arbete ingår även tre årliga repetitionsomgångar av Web-ELSA.

Kontakta mig för frågor eller företagsinterna kurser
Andreas Carlsson
Andreas.png

 

4 utbildningar hittade

Till toppen