Logo

STF levererar en unik helhet på marknaden

Frida Palmgren

STF Ingenjörsutbildning har genomfört en omfattande utvecklingsresa för att bli el- och energisektorn ledande kompetenspartner. Kompetensutvecklings-behovet är stort och ett alltid lika aktuellt ämne, både för att hålla en hög säkerhetsnivå och för att vara fortsatt konkurrenskraftig. Frida Palmgren, vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB, delar i denna artikel med sig av sin syn på branschens kompetensbehov, utbudet och framtiden.

Hjärtan som klappar för kunskap och säkerhet

För verksamma inom industrin samt el- och energisektorn är de formella kunskapskraven höga. Därför är det viktigt att hela tiden upprätthålla sin elsäkerhetskompetens. Det minimerar riskerna och ökar säkerheten för både dig och andra. Trots ett utmanande år har STF kunnat fortsätta hjälpa sina kunder att förnya och uppdatera sina kunskaper – och på så sätt bidragit till ett el-säkert Sverige.

– Vi har vidareutvecklat mångåriga samarbetsavtal med stora nät- och industribolag under året och också välkomnat flera nya kunder med behov inom elsäkerhet, berättar Frida.

Från bredd till spets

Tack vare tydliga ställningstaganden och ett starkt fokus har STF nu en stabil grund och en marknadsledande position som utbildare för yrkesverksamma inom elproduktion, eldistribution och elsäkerhet.

– Genom att ha ett större fokus på de områden där STF har spetskompetens kan kunder och kursdeltagare ta del av ett utbildningserbjudande med både bredd och djup, menar Frida. Jag är också mycket glad över koncernens beslut att samordna ledningen för STF och BFAB. Som vd för båda bolagen blir det så tydligt att våra erbjudanden möts under samma paraply och tillsammans skapar en unik helhet på marknaden.

Erbjudandena inom STF och BFAB möts under samma paraply och skapar tillsammans en unik helhet på marknaden.

Bred kompetens bland medarbetare och i nätverk

Frida framhäver medarbetarna i företaget som alltid är måna om att målmedvetet leverera med kursdeltagarnas framtida kompetens i fokus. STF:s team består bl.a. av projektledare och utbildningsansvariga med gedigen kunskap inom till exempel reläskydd, samt utbildningsadministratörer med el-teknisk bakgrund.

– Vi har ett stort externt nätverk med föreläsare och instruktörer med hög kompetens och yrkeskunnande. Att sammanställa kursutvärderingar är en fröjd med detta team. Förra året fick föreläsarna i snitt 4,8 på en 5-gradig skala, berättar Frida.

– Sven Rosén är ett exempel på en uppskattad föreläsare inom Arbete med spänning. Den djupa kompetensen och erfarenheten från branschen ger en hög trovärdighet både i arbetet med produktutveckling och i rollen som föreläsare.

En accelererande digital utveckling

För att säkerställa att kunderna kontinuerligt erbjuds utbildningslösningar i framkant har STF och BFAB under de senaste åren investerat i sitt Learning Management System (LMS), en digital lärplattform.

– Produktutveckling inom e-learning har en mångårig historik hos oss. Vi har till exempel utbildningskoncept inom elsäkerhet som består av lärarledda kurser vart tredje år och digitala repetitionsutbildningar däremellan som man tillgodogör sig via en färdigförpackad utbildning online. 

Det som växte mest under 2020 var leveransformatet av lärarledda kurstillfällen i digitala och hybrida klassrum. Frida ser positivt på att reglerande instanser som Energimyndigheten var snabba att ge accept på digitala genomföranden av ESA-repetition.

Rätt kunskaper kan handla om liv och död

Utifrån en viktig säkerhetsaspekt går det inte att hålla all utbildning på distans. Exempelvis kräver AMS (arbete med spänning) fysisk närvaro för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Här har STF arbetat intensivt för att kunna erbjuda säkra kursgenomföranden vid övningsanläggningen i Bjurfors utanför Avesta.

– Har jag lärt mig något 2020 så är det att ingenting är omöjligt. Med utgångsläget att en stor del av utbildningen sker utomhus så kunde vi addera ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom en genomtänkt logistik kring pauser och luncher. Många montörer som kommer till oss arbetar redan i samma arbetslag och bor ute i arbetsvagnar under veckorna. Ingen arbetsgivare kan skicka ut montörer på arbeten om de inte har rätt kunskaper och praktiska genomgångar av säkra arbetsmetoder – att ha rätt kunskaper kan handla om liv och död, avslutar Frida.

Till toppen