Logo

Besiktning i praktiken

2 kursdagar

Med den här kursen har du möjlighet att under sakkunnig ledning skaffa dig praktisk erfarenhet kring besiktning av lågspänningsinstallationer. Efter genomgång av besiktningsmetodik, protokoll och hjälpmedel ägnar vi större delen av första dagen till praktisk besiktning. Under dag två analyseras besiktningsresultatet genom att vi söker stöd för våra anmärkningar i gällande regelverk. Allt sammanställs sedan i ett protokoll som vi genomensamt går igenom. Vidare utdelas ett exempel på besiktningsprotokoll innehållande vanligt förekommande anmärkningar och deras regelstöd.

Innehåll i kurs

 • Besiktningsmetodik
 • Checklista - risker
 • Praktisk besiktning
 • Protokoll 
 • Bedömning av anmärkningar
 •    

Vi genomför också en tvådagars teoretisk kurs kring besiktning av elinstallationer, för mer info klicka här.

Kursens mål

Att du ska veta vilka krav som kan ställas på drifttagna elanläggningar. Du ska dessutom ha kännedom om besiktningens praktiska genomförande och hur en besiktning kan protokollföras och redovisas.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Besiktningsmetodik, hjälpmedel, typ av besiktning
 • Praktisk besiktning av lågspänningsanläggning
 • Praktisk besiktning (forts.)

Dag 2

 • Upprättande av besiktningsprotokoll
 • Bedömning av besiktningsanmärkningar
 • Redovisning av besiktningsobjekten med diskussioner
 • Redovisning (forts.)

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Lars Kilsgård
Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning
Kenth Ryeskog
Kenth Ryeskog STF Ingenjörsutbildning
2 kursdagar 15 300 kr exkl. moms
 • göteborg Scandic Opalen
 • Start 24 nov 2020, 09:00
 • Slut 25 nov 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är elkrafttekniker och som arbetar med besiktningar av elinstallationer för lågspänning. Eller är på väg att starta en besiktningsverksamhet.

Förkunskaper

Ingen förkunskap behövs.

Datum

göteborg, 24 nov 2020 - 25 nov 2020

Pris

15 300 kr exkl. moms

Till toppen