Kursens mål

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:

 • Ha förståelse för elsäkerhetsledarens ansvar vid arbete.
 • Redogöra för vilka andra du måste samarbeta med i egenskap av elsäkerhetsledare.
 • Beskriva processen för riskhantering och elsäkerhetsplanering innan arbetet påbörjats.
 • Genomföra riskhanteringar och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.
 • Beskriva och hantera de formella dokument som ingår i hanteringen av ett elarbete.

Utbildningen är lärarledd där delar av tiden ägnas åt övningar. Du som deltagare bidrar till utbildningsdagen genom en levande dialog där erfarenheter och frågeställningar delas.

Innehåll i kurs

 • Arbetsfördelning vid arbete där elektriska risker förekommer.
 • Rutiner för arbete där elektriska risker förekommer.
 • Riskhantering vid arbete.
 • Seven Steps
 • Skyddsutrustning
 • Lagar, standarder och anvisningar.

Allt enligt instruktion 8DAD1000291 och PICW AA111, SS-EN 50110, SS-EN50191