Kursens mål

Att ge en teoretisk bakgrund till hur de dynamiska egenskaperna i en vattenkraftstation styr vilka typer av driftfall som är möjliga och hur frekvensreglering sker på stort nät och eget nät.

Innehåll i kurs

  •  Elkraftsystemet och vattenkraftens roll
  •  Vattenkraftstationens dynamiska objekt och tillhörande reglersystem
  •  Hydrodynamisk teori
  •  Vattenvägar och turbiner (process)
  •  Hydrauliksystem (ställdon)
  • Tidskonstanter, vattenvägar och aggregat (Ta och Tw). Reglerstabilitet
  •  Frekvensreglering på stort nät (primär och sekundär, FCR och FRR)
  •  Drift på eget nät och dödnätsstart
  •  Exempel från verkliga störningar på nordiska nätet

 

STF ervjuder även en kurs för dig som behöver grundläggande kunskap inom vattenkraftteknik.