Logo

Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering

2 kursdagar

I den omställning som vår energiproduktion befinner sig i, med mer vind- och solenergi, får vattenkraften en ökad betydelse. Bl.a. när det gäller att förstå och utveckla vattenkraftverkens dynamiska egenskaper.

Här får du lära dig mer om dynamiken i vattenvägarna, turbinreglering och frekvensreglering på stort nät och eget nät. Reglerstabilitet, dvs ett aggregats förutsättningar för drift på eget nät förklaras utifrån olika dynamiska egenskaper (tidskonstanter). Primär och sekundär frekvensreglering (FCR och FRR) på nordiska elnätet behandlas ingående liksom begreppet statik. Simuleringar i realtid och exempel från verkliga händelser diskuteras. Detta är en avancerad kurs för dig som är ingenjör och vill få ökade insikter i hydrodynamik, regler- och stabilitetsteori.

Innehåll i kurs

 •  Elkraftsystemet och vattenkraftens roll.
 •  Vattenkraftstationens dynamiska objekt och tillhörande reglersystem.
 •  Hydrodynamisk teori.
 •  Vattenvägar och turbiner (process).
 •  Hydrauliksystem (ställdon).
 •  Reglerteori, PID-reglering (regulator).
 •  Tidskonstanter föouml;r vattenvägar och aggregat (Ta och Tw). Reglerstabilitet.
 •  Turbinreglering.
 •  Frekvensreglering på stort nät (primär och sekundär, FCR och FRR).
 •  Drift på eget nät och dödnätsstart.
 •  Simuleringar.
 •  Exempel från verkliga störningar på nordiska nätet.

Vi har även en kurs för dig som behöver en grundläggande kurs inom vattenkraftteknik

Kursens mål

är att ge en teoretisk bakgrund till hur de dynamiska egenskaperna i en vattenkraftstation styr vilka typer av driftfall som är möjliga och hur frekvensreglering sker på stort nät och eget nät.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Introduktion
- Vattenkraftstationens dynamiska objekt
- Dynamiska system och modeller

Elkraftsystemet (process)

- Uppbyggnad
- Vattenkraftens roll
- Stabilitetsproblem
- Driftstörningar på stamnätet

Frekvensreglering

- Primär, sekundär och tertiär reglering
- Frekvensreglering med statik
- Handel med reglerstyrka

Vattenvägar och turbin (process)

- Hydrodynamisk teori
- Tidskonstanter (Ta och Tw)
- Reglerstabilitet

Hydraulik (ställdon)

- Högtryck och lågtryckssystem
- Öppnings- och stängningstider
- Normalstopp, snabbstopp och lastfrånslag

Dag 2

Reglerteori
- Reglerkretsen
- Processmodeller
- PID-regulatorn

Turbinreglering (regulator och process)

- Turbinregulator
- Processen (hydraulik, turbin och vattenvägar, generator och last)
- Simuleringar
- Trimning av turbinregulator
- Eget nät

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anders Bard
Anders Bard SWECO Industry AB

Anders är utbildad civilingejör och är sedan 1999 gruppchef på SWECO för turbin- och generatorgruppen. Han har över 30 års erfarenhet i branchen från såväl svenska som internationella projekt, från förstudie via projektering och genomförande till slutbesiktning. Anders är speciellt inriktad på haveriutredningar och rättsliga tvister. Han är sekreterare i SEK TK4 sedan 1996 och är medlem i styrgruppen för Svenskt vattenkraftcentrum.

Linda Ekmarker SWECO Energuide
2 kursdagar 14 900 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 21 okt 2019, 09:30
 • Slut 22 okt 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer med anknytning till vattenkraftbranschen som behöver en fördjupad kunskap om turbinreglering och hydrodynamik. Ingenjörer som arbetar med handel av reglerstyrka har också ha ett utbyte av kursen.

Förkunskaper

Ingenjör eller lång praktisk erfarenhet inom området.

Datum

stockholm, 21 okt 2019 - 22 okt 2019

Pris

14 900 kr exkl. moms

Andra tittar på

Till toppen