Logo

Svenska kyrkan satsar på utbildning inom förvaltning

"Historiskt sett har kyrkans fastigheter varit en icke-fråga", säger Annika Deltin, projektsamordnare i Linköpings stift. Men i takt med att människor lämnar kyrkan, medlemmar går bort och den unga generationen inte går med i kyrkan i samma utsträckning som tidigare minskar medlemsintäkterna. Därför tas nu ett helhetsgrepp med bland annat ökade satsningar på utbildning och kompetensutveckling.

Svenska kyrkan kvalificerad fastighetsförvaltning
Loftahammars kyrka i Norra Tjusts pastorat.

Stort fastighetsinnehav

Svenska kyrkan har ett stort fastighetsinnehav. Med minskande medlemsintäkter ställs större krav på effektivare förvaltning. Med utredningen "Gemensamt ansvar – En utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem", som presenterades 2015, ville Svenska kyrkan skapa ordning, struktur och samsyn kring fastighetsfrågan i landets 13 stift. Förutom alla kyrkor äger stiften mängder av församlingshem, sockenstugor, tomter och utemiljöer som måsta tas om hand.

Förvalta mer kostnadseffektivt genom kompetensutbildning

Kyrkan måste därför börja förvalta fastighetsinnehavet på ett mycket mer medvetet och kostnadseffektivt sätt. "Det ställer ökade krav på kompetens och vidareutbildning, vi tittar bland annat mycket på områdena projektledning och entreprenad", fortsätter Annika Deltin.

Fler går utbildningar hos BFAB

Den samlade insatsen har resulterat i att Svenska kyrkan allt oftare syns som deltagare på BFAB:s kurser. "Vid senaste kursen Diplomerad fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning, hade vi nöjet att ha med tre fastighetsförvaltare från Svenska kyrkan", säger Lillemor Runesson, projektledare på BFAB.

 

Anders om Kvalificerad fastighetsförvaltning

En bra och bred utbildning där jag lärt mig mer om vilka frågor jag kan komma att ställas inför som fastighetsförvaltare.” Anders Winroth, fastighetsförvaltare Svenska kyrkan Gävle, om utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare –Kvalificerad fastighetsförvaltning.


Här kan du läsa mer om utbildningen Diplomerad Fastighetsförvaltare – Kvalificerad fastighetsförvaltning.

Tveka inte att höra av dig till Lillemor Runesson, utbildningsansvarig på BFAB om du har några frågor. Du når henne på lillemor.runesson@bfab.se alt. 073–600 92 03.

Till toppen