Logo

Temadag Social Hållbarhet: Madelaine Korduner föreläser om ombyggnation och människorna i husen

Madelaine Korduner Sweco

Madelaine Korduner

Den 15 oktober slår vi upp portarna till Temadag social hållbarhet! Under temadagen kommer du ha möjlighet att ta del av en stor bredd av föreläsare. Madelaine Korduner, projektledare och projektkommunikatör på Sweco, är en av föreläsarna som du kan se fram emot att se på scenen.

Madelaine kommer att under temanamnet ”Ombyggnation och människorna i husen.” bland annat prata om hur utvecklingen av ett område kan gå till för att skapa ett tryggare och mer attraktivt boende.​

Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund kopplat till hållbarhet?

–  Jag är projektledare och projektkommunikatör på Sweco, i grunden utbildad beteendevetare och Human Factors-specialist. Som person brinner jag för psykologi, jämställdhet samt säkerhet och trygghetsfrågor. Jag jobbar med det mänskliga perspektivet inom samhällsbyggnad. Min naturliga inriktning och hjärtefråga är den sociala hållbarheten och människors rätt att känna sig säkra och trygga i sitt bostadsområde. Under många år har jag jobbat med ombyggnadssamordning och dialog i byggprocessen med bostäder. Numera jobbar jag även med trygghetsskapande åtgärder och områdesutveckling.

Varför är det viktig att ha en plan kring social hållbarhet?

– Att arbeta för att skapa social hållbarhet är enligt Boverket en förutsättning för att skapa hållbara samhällen. När vi bygger om, bygger nytt och arbetar för att skapa ett mer jämlikt, inkluderande, säkert och tryggt samhälle som tillgodoser människors grundläggande behov kräver det långsiktig planering och samverkan. Därför är det viktigt att ha en plan för att inte missa någon detalj. Det är också viktigt att ha en plan för hur den sociala hållbarheten ska hanteras, som den viktiga del den faktiskt utgör inom samhällsbyggnadsprocessen. Människor som mår bra i sitt bostadsområde bor ofta kvar och kan därmed bidra till positiv utveckling i området.

Lite kort, vad kommer du att ta upp under ditt block ”Ombyggnation och människorna i husen”?

– Jag kommer tala om hur utvecklingen av ett område kan gå till för att skapa ett tryggare och mer attraktivt boende. Både för de hyresgäster som redan bor i området och för framtida hyresgäster.
Jag kommer även beröra hur man kan locka fler målgrupper till ett område genom ombyggnation av husen och utemiljön och att samtidigt göra detta i samklang med hyresgästerna.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig efter ditt avsnitt på temadagen?

– Mer medmänsklighet i byggprocessen. Att man tittar på de boendes perspektiv, behov och ser området i stort och frågar sig vad man kan göra för att skapa ett bättre område för alla, även för framtida hyresgäster. Även att man tittar på hur vi renoverar och tar hand om det som redan finns, samtidigt som vi tar hänsyn till och värnar om de som bor i husen. Jag hoppas även de som lyssnar får med sig varför det är viktigt med dialog i tidigt skede och hur vi kan förändra ett bostadsområde genom ombyggnation med ett mer mänskligt perspektiv. Att skapa tillit, förankra saker i rätt ordning, skapa möjlighet för delaktighet och engagemang gör inte bara byggprocessen smidigare, det skapar även bättre relationer med hyresgästerna.


​Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om fler föreläsare.

Till toppen