Logo

Temadag Social Hållbarhet: Martin Talme föreläsare om vad hyresgästerna tycker i utsatta område

Martin Talme AktivBo

Martin Talme

En trygg boendemiljö utgör en grundläggande faktor för stabilitet och trivsel. Något som Martin Talme, Chef Business & Product Officer på AktivBo, kommer att tala mer om under Temadag Social Hållbarhet den 15 oktober. Temadagens mål är att presentera konkreta idéer och exempel på hur vi tillsammans kan uppnå en mer långsiktig hållbar utveckling.​

Hur ser din professionella bakgrund ut?

– Jag har under de senaste 10 åren arbetat med att hjälpa fastighetsbolag med förändringsledning, förbättrade kundupplevelser och arbeta mer datadrivet.

Kortfattat, vad kommer du att ta upp under ditt block “Vad tycker hyresgästerna i utsatta områden?”?

– Jag kommer att presentera vad hyresgästerna tycker om fastighetsbolagens sociala hållbarhetsarbete utifrån den data som vi på AktivBo hjälper fastighetsbolag att samla in genom hyresgästundersökningar.  Hur utvecklingen ser ut när det kommer till trygghet, produkt, attraktivitet och service. Vad som har givit resultat, vilka utmaningar som finns samt hur utvecklingen ser ut i våra utsatta områden.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig efter ditt avsnitt på temadagen?

– Jag hoppas att deltagarna får nya insikter om vad hyresgästerna tycker, hur viktigt det är med ett strukturerat och målmedvetet arbete för att nå resultat, samt vilka utmaningar hyresgästerna känner att det finns när det kommer till branschens sociala hållbarhetsarbete.​


Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om fler föreläsare.

Till toppen