Logo

Temadag Social Hållbarhet: Pernilla Hallberg föreläser om att utveckla hållbara samverkansmodeller

Pernilla Hallberg Hallberg & Glad

Pernilla Hallberg

BFAB har tillsammans med kunniga branschpersoner inrättat Temadag Social Hållbarhet. En heldag där du får ta del av tankar och exempel på hur vi kan få en mer långsiktig hållbar utveckling av våra områden! Pernilla Hallberg, vd , seniorpartner och expert på områdesutveckling hos Hallberg & Glad, är en av föreläsarna du kommer ha möjlighet att lyssna till under temat ”Att utveckla hållbara samverkansmodeller”.​

Hej Pernilla, kan du berätta lite om din bakgrund och ditt fokus inom hållbarhet?

– Absolut! Mitt arbete inom social hållbarhet innefattar att använda samverkan, ledarskap och samhällsutveckling som huvudsakliga verktyg. Jag finner stor tillfredsställelse i att navigera komplexa situationer för att hitta lösningar som tillgodoser olika parters behov. Trots att samverkan kräver delat ledarskap tar jag stolthet i min förmåga att inspirera och leda andra i våra gemensamma ansträngningar. Under min karriär har jag särskilt fokuserat på att förbättra och utveckla samhällen och organisationer, senast med projektet i Bergsjön 2031.

Vilken roll spelar en plan för social hållbarhet i ditt arbete?

– En genomtänkt plan för social hållbarhet är fundamentet i mitt arbete. Det möjliggör för alla inblandade att arbeta effektivt med viktiga sociala värden som inkludering, trygghet och mångfald. Genom att ställa de rätta frågorna – ”vad gör vi?”, ”varför gör vi det?” Och ”hur gör vi det?” – kan vi fokusera på att stärka kärnverksamheten samtidigt som vi främjar dessa värden.

På temadagen talar du om att utveckla hållbara samverkansmodeller. Vad kan deltagarna förvänta sig av ditt block?

– Mitt fokus kommer att ligga på hur kritiskt samarbete är mellan olika sektorer för att skapa hållbara miljöer och samhällen. Jag kommer att presentera framgångsrika strategier och partnerskap mellan offentliga institutioner, privata företag, civilsamhället och lokalsamhällen. Deltagarna kommer också få ta del av fallstudier som belyser både framgångar och utmaningar i strävan efter hållbar utveckling. Målet är att ge konkreta verktyg och strategier för hur dessa modeller kan anpassas till lokala förhållanden och bidra till att bygga resilienta och livskraftiga platser.

Vad vill du att deltagarna tar med sig från ditt föredrag?

– Jag önskar att alla deltagare lämnar med en solid grund i vikten av tvärsektoriellt samarbete. De ska känna sig utrustade med praktiska exempel och strategier som kan tillämpas direkt i deras egna samhällen. Min ambition är att inspirera till initiativ och engagemang i samarbetsprojekt som kan övervinna komplexa utmaningar och driva på positiv förändring. Slutligen vill jag att de ska ha med sig en tydlig vägledning för att implementera dessa samverkansmodeller i sina egna verksamheter och samhällen.

Temadagen Social Hållbarhet belyser inte bara vikten av samarbete och gemensamma ansträngningar men erbjuder också konkreta verktyg och lösningar för hur vi kan arbeta tillsammans mot en mer hållbar framtid.

Programmet uppdateras löpande. Här kan du säkra din plats och läsa mer om fler föreläsare.​

 

Till toppen