Logo

Kurser inom fastighetsförvaltning

Som fastighetsförvaltare planerar du och ser till att fastigheten sköts på rätt sätt. BFAB erbjuder fastighetsförvaltningsutbildning för dig som arbetar med fastighetsteknik såväl som ekonomisk förvaltning. Vi erbjuder heltäckande utbildningar inom fastighetsförvaltning där du kan utvecklas och ta nya kliv i karriären. Du får de viktigaste kunskaperna där fastighetsjuridik och fastighetsekonomi spelar en viktig roll. Med våra kurser får du de rätta verktygen för att underlätta din roll som fastighetsförvaltare.

Skaffa dig den kompetens som fastighetsbranschen efterfrågar

Eftersom förvaltarrollens arbetsuppgifter ständigt har en tendens att växa och innefatta fler och fler kompetenser så ökar också kompetenskraven. Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar och genom våra utbildningar lär du dig att ha ett tydligt fokus på kunden samtidigt som du skapar en konkurrenskraftig fastighet med en effektiv drift – allt för att du ska uppnå en framgångsrik fastighetsförvaltning där du på bästa sätt tar tillvara på dess möjligheter och undviker onödiga risker. Du ges med våra utbildningar möjlighet att tillsammans med branschkollegor fokusera på hur man kan effektivisera underhåll, uthyrning och felanmälan etc. BFAB, som är en del av STF, erbjuder kurser där du erhåller nya insikter och kunskaper.

Fastighetsförvaltning på rätt sätt med rätt utbildning

Beroende på fastighet och fastighetens storlek ser arbetet olika ut – du kanske har ett övergripande ansvar eller är specialiserad på olika delar. Det kan handla om budget, förvaltningsjuridik, fastighetsteknik, entreprenadupphandling, planering av underhåll och reparationer. Tillsyn av anläggningar, uppvärmning, hyreskontrakt och förhandling av hyror eller kanske ansvaret för skattefrågor och bokföring. Det är en fördel om du är kunnig i de flesta områden för att lyckas med förvaltningen på bästa sätt.

Kompetensutveckling för dig som förvaltar eller äger fastigheter

Som fastighetsförvaltare så förvaltar, utvecklar och förädlar du fastigheten samtidigt som du leder och samordnar arbetet. Du är kundorienterad och har god förståelse för sambanden mellan kostnader och intäkter. Då rollen kan se olika ut beroende på arbetsplats behövs en bred kompetens inom många olika kunskapsområden - en kompetens som branschen starkt efterfrågar. Kurserna ger dig kunskap och verktyg för att förverkliga effekterna av förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ger dig insikt i hur man hanterar bland annat felanmälningar, uthyrningar och underhåll. Här har vi samlat de mest användbara kurserna för dig som vill vidareutvecklas inom fastighetsförvaltning.

8 utbildningar hittade

Grundkurs

Till toppen