Kursens mål

Att du efter avslutad kurs skall känna till vilka ändringar och uppdateringar som gjorts av regelverket det senaste åren.

Innehåll i kurs

  • PBL och PBF idag
  • Bindande regler: Ansvar - Aktualitet
  • Byggreglernas historia
  • Från BBR 18 till BBR 29
  • BBR:s syfte och struktur
  • BBR 18 grundförfattningen
  • BBR 19-29 ändringsförfattningar
  • EKS och BBR i stället för BKR och BÄR