Logo

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

5 kursdagar

Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång av AB 04:s praktiska tillämpning får du också lära dig om ABT 06 och ABK 09. Upplägget varvar teori med praktik under handledning av erfarna jurister. En heltäckande utbildning för dig inom bygg- och fastighetsbranschen.

Innehåll i kurs

 • Entreprenad- och ersättningsformer
 • Avtal och avtalstolkning
 • Entreprenadupphandling
 • Byggskedet, AB 04
 • Konsultuppdraget, ABK 09
 • Total- och funktionsentreprenad, ABT 06


Se även Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal

Kursens mål

Efter kursen ska du ha fördjupade kunskaper om hur du tillämpar standardavtalen AB 04 och ABT 06 i praktiken och hur avtalen tolkas. Du får många exempel från verkligheten och erfarenheter med övriga kursdeltagare.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

John Söderquist
John Söderquist Projektledare Bostadsutveckling, Uppsalahem AB

"Mycket engagerade, entusiasmerande och kunniga föreläsare som på ett pedagogiskt och strukturerat sätt gick igenom entreprenadjuridikens olika delar. Väldigt bra med verklighetsbaserade gruppuppgifter som gjorde att vi deltagare fick tänka mycket själva och diskutera kring olika fall."

Per-Anders Landmyr
Per-Anders Landmyr Byggnationschef, FOREX Bank

"Kursen hade ett mycket bra upplägg, jag gillade att vi använde case-studier för att utreda de olika regelverken."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning, presentation
Pehr Jacobson
- Presentation av deltagare och medverkande
- Inledande diskussion om hur olika parter ser på varandra och entreprenadmarknaden

Entreprenad- och ersättningsformer
Pehr Jacobson
- Delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad, total- entreprenad, partnering m.m.

Ingående av avtal och avtalstolkning
Robin Lundgren
- Allmänt om avtalstolkning
- Avtalstolkning i byggsektorn
- Övningsuppgifter 

Dag 2

Entreprenadupphandlingen
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Förfrågningsunderlaget 
- Reservationer  
- Utvärdering av anbud 

Byggskedet AB 04 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Ändringar 
- Tillägg
- Kvalitetssäkring
- Byggmöten 
- Hinder och störningar
- Övningsuppgifter

Dag 3

Byggskedet (forts.) 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Besiktning 
- Garanti 
- Ansvar 
- Försäkringsfrågor 
- Ekonomi 
- Övningsuppgifter

Dag 4

Summering Byggskedet 

Konsultuppdraget, ABK 09
Pehr Jacobson
- Konsultorganisationen
- Konsultavtalet
- Uppdragets omfattning
- Ändringar och tillägg
- Hinder
- Ekonomi

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09
- Nyttjande- och äganderätt
- Ansvarsfrågor
- Försäkring
- Övningsuppgifter 

Dag 5

Total- och funktionsentreprenad, ABT 06
Robin Lundgren  

Kursen avslutas med lunch

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Joakim Hellgren
Joakim Hellgren JKN Advokat

Joakim är advokat med specialinriktning entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Pehr Jacobson
Pehr Jacobson Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99, 04, 12 och 15.

Bo Linander
Bo Linander Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat med specialinriktning mot byggsektorns juridik. Bo har mångårig erfarenhet av att utforma avtal för byggprojekt och att medverka vid tvistlösning som ombud, medlare eller skiljeman. Bo anlitas av Svensk Byggtjänst, bl. a. vid revidering av AMA AF.

5 kursdagar 39 300 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 29 nov 2021, 09:30
 • Slut 3 dec 2021, 13:00
 • Boka
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 2 maj 2022, 09:30
 • Slut 6 maj 2022, 13:00
 • Boka
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 5 dec 2022, 09:30
 • Slut 9 dec 2022, 13:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är byggherre, fastighetsägare, förvaltare eller förvaltningsentreprenör. Kursen vänder sig även till entreprenörer och underentreprenör samt arbetsledare och platschefer inom bygg, anläggning och installationer. Även konsulter, projektledare och byggherreombud har utbyte av kursen.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av avtalsrätt och AB. Exempelvis genom vår grundkurs Upphandling och avtal eller motsvarande utbildning.

Datum

stockholm, 29 nov 2021 - 3 dec 2021

stockholm, 2 maj 2022 - 6 maj 2022

stockholm, 5 dec 2022 - 9 dec 2022

Pris

39 300 kr exkl. moms

Till toppen