Logo

Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering

1 kursdag

Inför kommande certifieringsprov, lotsas du på den här kursen av sakkunniga inom tillgänglighet och du får en omfattande genomgång av de gällande lagtexterna, tillämpningarna och hur de bör tolkas. Vi går igenom certifieringskraven och vilka kunskapsområden som är aktuella för provet. Du lär dig även om förutsättningarna att verka som certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Certifieringen ombesörjs av Kiwa/SWEDCERT och ingår inte i kursen.

Innehåll i kurs

 • Vad innebär det att vara certifierad sakkunnig i tillgänglighet 
 • Genomgång av de gällande lagtexterna i PBL och angränsande lagstiftning.
 • Råd och föreskrifter
 • Juridiskt och ekonomiskt ansvar som sakkunnig
 • Praktiska fall
 • Rättsfall

Kursen Tillgänglighet - utbildning inför certifiering är en endagsutbildning som förbereder dig inför certifieringsprovet. Se också Kiwas hemsida för mer information om certifiering och var och när certifieringsprov kommer att hållas.

Se även vår grundkurs: Tillgänglighet - Baskurs

Kursens mål

Kursens mål är att du ska bli väl förberedd för certifieringsprovet och få en förberedelse för arbetet som fristående certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

 • Kaffe
 • Kursstart
 • Vad innebär det att vara fristående sakkunnig
 • Lagsystemet: genomgång av de gällande lagtexterna
 • Plan & Bygglagen och angränsande lagstiftning
 • Råd och föreskrifter
 • Ditt juridiska och ekonomiska ansvar som sakkunnig
 • Praktiska fall
 • Rättsfall
 • Avslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johannes Holmgren
Johannes Holmgren Polaris Advokatbyrå

Advokat på Polaris Advokatbyrå. Johannes är specialiserad på markexploateringsfrågor, med tonvikt på plan- och bygglagen och miljöfrågor. Han har mer än 15 års erfarenhet på advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som bolagsjurist och på domstol. Han är flitigt anlitad som föreläsare beträffande framförallt PBL.

Branka Majkic
Branka Majkic Norconsult AB

Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Branka har gedigen erfarenhet av praktiskt arbete med husbyggnadsprojektering samt som sakkunnig inom tillgänglighet. Hon är även verksam som föreläsare i utbildningssammanhang avseende tillgänglighetsfrågor.

1 kursdag 8 900 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum
 • Start 29 nov 2021, 09:30
 • Slut 29 nov 2021, 17:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 1 jun 2022, 09:30
 • Slut 1 jun 2022, 17:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 9 nov 2022, 09:30
 • Slut 9 nov 2022, 17:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen är avsedd för dig som planerar att certifiera dig och uppfyller certifieringskraven. Du har troligen också under en tid verkat som sakkunnig i tillgänglighet.

Förkunskaper

Du bör ha gått Tillgänglighet - Baskurs eller ha motsvarande kunskaper och under en tid ha verkat som sakkunnig i tillgänglighet.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 29 nov 2021

stockholm, 1 jun 2022

stockholm, 9 nov 2022

Pris

8 900 kr exkl. moms

Till toppen