Logo

STF Ingenjörsutbildning och BFAB ackrediterade i ID06

STF Ingenjörsutbildning och dess dotterbolag BFAB är ett ackrediterat utbildningsföretag för ID06. Det innebär att om du går en av våra ackrediterade utbildningar så ingår registreringen på ditt ID06 kort.

ID06

Vad är ID06?

ID06 är ett system för elektroniska personalliggare i byggbranschen. Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket blir det svårare för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Det ska också bidra till sund konkurrens och stärka säkerheten.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

  • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats. Från 1 juli 2016 kompletteras kortet med Mobilt ID06.
  • Läsarutrustning (kortterminaler) och/eller mobilappar för in- och utregistrering i byggarbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
  • Elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 är anpassat till PUL (Personuppgiftslagen) och godkänt av Datainspektionen.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • ID06 möjliggör för hela bygg- och anläggningsbranschen att använda ett gemensamt system.
  • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis – ID06 Kompetensdatabas – öppnar under 2016.
  • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan söka ackreditering och prövas mot ID06-standarden.

Genom ackreditering av leverantörerna säkerställs att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt PUL, kraven enligt lagen om elektroniska personalliggare uppfylls.

Källa: www.id06.se

Till toppen