Logo

Specialist från Kanada utbildade Vattenfall Services tekniker

Tim Olson

Vattenfall Services Nordic AB började redan 2017 använda metoden arbete med spänning barhand på 400 kV. En metod som innebär att teknikerna kan utföra underhållsarbete utan att behöva slå av spänningen. STF Ingenjörsutbildning utbildar Vattenfall Services tekniker i metoden och anlitar Tim Olson, konsult och elingenjör från Winnipeg i Kanada, som instruktör. Tim konstaterar att utbildningen är unik i sitt slag och innehåller många unika moment.

Vattenfall Services pionjärer inom arbete med spänning

Barhandsmetoden används för att arbeta med högspänningsledningar (vanligtvis 110 kV och högre) utan att behöva slå av spänningen vid underhåll. Teknikerna arbetar därmed direkt på spänningsförande anläggningsdel och befinner sig helt isolerade från jordpotential. I Sverige är Vattenfall Services pionjärer och började utbilda sina medarbetare på metoden redan 2017.

När Vattenfall började arbeta med AMS 400 kV barhand under 2017 fanns det ingen i Sverige som hade utbildningen och kompetensen att utbilda i metoden. Vid de utbildningar som STF Ingenjörsutbildning då utförde åt Vattenfall Services anlitades därför Tim Olson, konsult och elingenjör från Winnipeg i Kanada, som instruktör. Det föll sig därmed naturligt åter anlita Tim när nästa gäng skulle kompetensförstärkas.

Tim är sedan många år är med i den internationella kommittén Live Working (TC 78). Han arbetar därmed internationellt med standardisering av AMS och arbetar själv praktiskt med metoden. Live working verkar för internationella standarder kopplade till AMS. Tim brinner för att sprida kunskaperna om AMS, barhandsmetoden och dess fördelar.

– Jag uppskattar verkligen mitt jobb och att få lära andra om metoden. Utbildningen som jag fått möjlighet att vara med och ta fram är verkligen unik. Vi har utfört saker som ingen annan tidigare gjort! Bland annat har vi utvecklat nya procedurer för hur man tar bort en slack med spänningen på och ett nytt arbetssätt för att använda en isolerad ställning. Vi har också arbetat fram säkra arbetssätt för att fästa den korg som teknikerna arbetar från på luftledningen.

Unikt för Sverige att vinscha tekniker till luftledning

Utbildningen hölls på Svenska kraftnäts stationer och luftledningar samt på Åsbro kursgård. Åsbro kursgårds anläggning omfattar ett övningsfält på 130 hektar vilket är det största i Nordeuropa. De erbjuder alla typer av installationer från 0,4 till 400 kV, ledningar, ställverk och stationer som en tekniker kan tänkas ha behov att öva på.

Under utbildningen fick teknikerna lära sig de speciella procedurerna för hur de ”bondar” av och på mot spänning. De fick också lära sig använda speciella verktyg för metoden.

– Teknikerna måste lära sig de specifika arbetsprocedurerna. Samtidigt ska de upprätthålla ett minimiavstånd mellan den spänningsförande utrustningen och allt som har jordpotential, berättar Tim.

Teknikern är kopplad till den ledning som han eller hon arbetar med och är isolerad från marken och alla andra föremål med en annan potential. De som utför arbetet bär speciella dräkter vävda i ultrafina stålrfiber. Dräkterna är unikt utformade för att göra det möjligt för teknikerna att hantera de kraftfulla verktygen och utrustningen, samtidigt som de skyddas från elektriska fält. Dessa dräkter testas varje år, eller efter var tionde tvätt, för att säkerställa att de är säkra att använda. 

Tim berättar att något som är unikt för Sverige är att teknikerna kan vinschas upp till luftledning. I Kanada används helikopter, men enligt det svenska regelverket får personer endast hänga under en helikopter vid livräddningsinsatser. 

Säkerhet – en röd tråd genom hela utbildningen

Elsäkerhetsarbete är alltid viktigt. Extra viktigt är det vid arbete på så pass hög spänning som 400 kV.

– Säkerhetsaspekterna går därför som en röd tråd genom hela utbildningen. Teknikerna måste verkligen förstå riskerna och följa den satta planen. I det ingår bland annat att lära sig hålla rätt säkerhetsavstånd samt hur de testar och rengör verktygen korrekt, berättar Tim.

De tekniker som deltar behöver bland annat ha förkunskaper om säkerhetsavstånd, hur man använder vissa specifika verktyg och kunskaper om internationella standarder och säkerhetsrutiner som gäller arbete med spänning, berättar Tim.  Förkunskaperna är viktiga för att kunna tillgodogöra sig informationen de får. Samtidigt handlar det också om att ha en förståelse för hur de ska agera säkert under övningarna.

Väderförhållandet är en annan viktig faktor när man arbetar med AMS.

– Luftfuktigheten får inte överstiga 80 procent. Det får inte heller vara någon nederbörd eller åska i luften. Om fukt lägger sig på verktyg och andra relevanta delar ökar risken för överslag och kortslutning, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Månader av förberedelser

Tim tillbringade över en månad i Sverige och ansvarade för två olika utbildningar, en för de som arbetar i station och en för de som arbetar med luftledningar. Det har tagit flera månader att koordinera och förbereda utbildningen. Han behövde bl.a. undersöka hur Svenska Kraftnäts kraftledningar uppför sig elektriskt vid en frånkoppling, vilka verktyg som finns och används samt arbeta fram godkända säkerhetsstrategier.

Tim avslutar med att han är imponerad av alla inblandade parters positiva och lösningsfokuserade attityd under hela genomförandet, från planeringsstadiet fram till kursernas avslutande.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka till Sverige i framtiden!


Läs mer om vilka utbildningar vi erbjuder inom arbete med spänning.

Till toppen