Kursens mål

Att ge dig en god inblick i elmätning, mätvärdesinsamlingssystem och rapportering/avräkningav mätvärden. Både ur ett tekniskt och regelverksmässigt perspekiv.

Innehåll i kurs

  • Elmätningens grunder
  • Aktuella regelverk om Elmätning
  • Tekniska krav på mätsystem
  • Verifiering av Elmätare
  • Mätdata i elmätaren
  • System för datahantering
  • Överföring av mätdata för debitering
  • Kommunikation till/från mätare