Logo

Elmätning i distributionsnät

2 kursdagar

På den här kursen får du lära dig vad de utökade myndighetskraven på den avreglerade elmarknaden innebär för elmätningssystemen. Du får dessutom kunskap om vilka extra systemkrav du bör känna till. I kursen får du också stifta bekantskap med funktioner för ”smarta hus”. Efter kursen har du god kännedom om hela elmätningskedjan,från elmätningens grunder till rapportering och avräkning av mätvärden.

Elmätning och hantering av mätvärden är återigen ett högaktuellt område. Skälen till detta är många. Bland annat innebär nya myndighetskrav, ny teknik och förändrad kapitalbas värdering för elmätare och insamlingssystem att investeringar inom området tagit fart igen.

Innehåll i kurs

  • Elmätningens grunder
  • Aktuella regelverk om Elmätning
  • Tekniska krav på mätsystem
  • Verifiering av Elmätare
  • Mätdata i elmätaren
  • System för datahantering
  • Överföring av mätdata för debitering

Kursens mål

Att ge dig en god inblick i elmätning, mätvärdesinsamlingssystem och rapportering/
avräkningav mätvärden. Både ur ett tekniskt och regelverksmässigt perspekiv.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som arbetar på energibolag eller elnätbolag. Den vänder sig även till dig som är
mättekniker, mätarleverantör eller tillverkare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Andra tittar på

Till toppen