Kursens mål

Efter kursen kommer du ha ökad kompetens för att planera och projektera övergripande system för energilagring med kunskap om komponenter, teknik, regelverk, ekonomi och effektivitet.

 

Detta innebär en genomgång av olika typer av lager med fokus på batterilager. Vidare ingår även användning av batterilager och möjliga affärsmodeller och hur dessa kan kombineras. Hantering av batterier ingår, samt även att skydda omgivningen för bland annat brand.​

Innehåll i kurs

 • Behov av energilager och prognoser för framtiden
 • Stödtjänster
 • Olika typer av energilager
 • Olika typer av batterier för energilager
 • Dimensioneringsexempel av ett batterilager
 • Ekonomi för batterilager
 • Affärsmodeller för batterilager
 • Installation av batterilager
 • Brandrisk batterilager
 • Regelverk för installation av batterilager
 • Elmiljö – svaga elnät