Kursens mål

Målet för kursen är att du ska få fördjupade kunskaper om varför vi jordar högspänningsanläggningar. Du ska även få god kännedom om hur jordningen bör utföras och verifieras beroende på anläggningstyp och spänningsnivå.

Innehåll i kurs

Denna kurs kan även läsas online i "digitalt klassrum" och då är den uppdelad på fyra halvdagar.

 • Jordtag och mätmetoder
 • Jordtagsimpedans och blixten
 • Jordning av vindkraftverk och vindkraftparker
 • Steg- och beröringsspänning
 • Jordning av ställverk
 • Starkströmsmetoden
 • Systemjordning
 • Jordning av vattenkraftstationer
 • Kapacitiva dissymmetriströmmar
 • Jordningsmateriel
 • Topplinor och blixtskydd av kraftledningar