Kursens mål

Att du ska öka dina insikter om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät. Vidare ska du lära dig metoder för att kompensera kapacitiva strömmar och beräkna jordfelsströmmar. Du ska även få kännedom om olika typer av systemjordning som används i mellanspänningsnät samt veta hur du kan undvika skador i stora kabelnät.

Innehåll i kurs

 • Elnät och bakomliggande problematik
 • Nollpunktsutrustning – grundläggande kunskaper
 • Transformatorns neutralpunkt
 • Nollpunktsbildare och utjämningslindningar
 • Stegspänning vid jordfel
 • Föreskrifter och standarder
 • Nollpunktsreaktorer med dykkärna med avstämningsautomatik
 • Snabbreglerande fastkärnereaktorer med avstämningsautomatik
 • Restströmskompensering
 • Kompensering i distributionsnät
 • Intermittenta jordfel