Logo

Massimo Cordeschi visar kopplingen mellan nätverksberäkningar och verkligheten

Massimo Cordeschi, S.P.Q.R. elteknik AB

Massimo Cordeschi

För första gången erbjuds en kurs som kombinerar högteoretisk kunskap med praktisk tillämpning inom nätverksberäkningar och effektkompensering, utan krav på högskolestudier. En av hjärnorna bakom kursen är Massimo Cordeschi, konsult och föreläsare inom elsäkerhet och elteknik. Kursen hjälper deltagarna att bättre förstå kopplingen mellan beräkningarna och verkligheten, vilket är en av många värdefulla insikter de får med sig.

Praktisk tillämpning av högre teori

Kursen Nätverksberäkningar och effektkompensering är i skrivande stund den enda i sitt slag på marknaden. För att införskaffa motsvarande kunskap behöver man vanligtvis läsa kurser på universitetsnivå. Massimo berättar att deltagarna får mycket kunskap på kort tid. Under tre kursdagar får man de viktigaste teoretiska kunskaperna. Något som är extra uppskattat är att beräkningar är tagna från verkliga exempel. Därmed kan deltagarna tillgodogöra sig teorin genom praktiska exempel.

Vad är ditt huvudämne och vad är de viktigaste delarna du belyser?

– Det är jag som startar upp kursen med att prata om nätverksberäkningar och lägger grunden för kursen. Vi går igenom de viktigaste komponenterna i mellan- och mellanspänningsnätet, där även en kortare genomgång av transmissionsnät ingår. Därefter går vi in mer i detalj angående transformatorer, framför allt distributionstransformatorer där vi gör beräkningar på kortslutningseffekter och impedanser.

– Sedan tar jag även upp en del om förluster i transformatorer, med tolkning av märkskyltar som är en mycket relevant parameter för beräkningar. Under den sistnämnda delen blir det ofta många givande diskussioner, vilket jag uppfattar är lika givande för deltagarna som för mig som yrkesperson. Efter det tar min kollega Guillermo Aparicio vid för att berätta vidare om effektkompensering.

Vad får man med sig av att gå den här utbildningen?

– Jag skulle summera det med att deltagarna får möjlighet att kombinera sina tidigare yrkeserfarenheter med nya teoretiska tankeställare och reflektioner. Nästa gång som man står inför liknande utmaningar kommer man tänka annorlunda efter att ha gått den här kursen.  Något som resulterar i en starkare förståelse för hela ledet.

Varför är det viktig att ha koll på nätberäkningar och effektkompensering?

– Vi ser att kunskapsbehovet är stort, det vill säga att fler behöver lära sig ämnet även om nivån hos deltagarna som går kursen i grunden är hög. I dag använder man ofta sig av datorstödda beräkningar och litar mycket på de svaren. Men det gäller att verkligen förstå vad man matar in i programmet och att se rimligheten i de resultat man får fram. Det är också viktigt att kunna se kopplingen mellan beräkningarna och verkligheten.

Kan du berätta om hur kursen kom till?

– Från början tog Guillermo kontakt med Andreas Carlsson (utbildningsansvarig El & Energi, reds. anm.) för att eventuellt starta en kurs i effektkompensering. Andreas tog då kontakt med mig för att komplettera kursen med nätberäkning, då han visste att jag hållit en sådan kurs på en yrkeshögskola. Vi tillsammans såg flera punkter som kunde fungera och vi la fram ett underlag för beslut.

–  I den processen hittades en plats i STF:s kursutbud under ämnesområdet reläskydd, där vi sedan tidigare har kurser om selektivplaner, jordning av högspänningsanläggningar och neutralpunkter där vi kort berör till exempel reaktiva effektkompenseringar. Därmed upptäckte vi ett hål på marknaden. Målet var att skapa en kurs som höll samma nivå som de övriga kurserna och fyller rätt behov, och det tycker jag att deltagarnas respons visar att vi har gjort!


Nätberäkningar och effektkompensering är kursen som ger dig en djupare förståelse för beräkningar inom elkraftsnät. Under tre kursdagar delar våra föreläsare med sig av insikter om den essentiella uppbyggnaden av elnätet, från rätt ledningsval till säkerställandet av högkvalitativ elförsörjning.

Har du frågor eller vill veta mer om kursen? Tveka inte att kontakta Utbildningsansvarig El & Energi Andreas Carlsson på 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen