Kursens mål

Denna kurs syftar till att utveckla kunskap och förståelse för beräkning inom elkraftsnät, hur ett robust elkraftnät byggs upp och vilket underhåll krävs av elkraftsystemet. Du får även ta del av hur vi strukturerar nätet och beskrivning av dess komponenter och anläggningsuppbyggnad. Vi går även igenom nätanalys och felberäkningar ingår som en del av underhålletsarbetet.​

Innehåll i kurs

  • Elnätets elektriska egenskaper såsom kortslutningseffekt, spänningsfall, nätförluster och selektivplaner
  • Dimensionering av elnät genom beräkningar.
  • Översikt av vanliga komponenter för strömriktning, t.ex. dioder, transistorer, tyristorer
  • Behov av reaktiv effektkompensering
  • Nätanalys – typiska problem och lösningar
  • Kontroll- och skyddssystem
  • Val av statisk, VAR-kompensator eller seriekompensator
  • Anläggningar för reaktiv effektkompensering