Kursens mål

Kursen syftar till att utveckla kunskap och förståelse för beräkning inom elkraftsnät, hur ett robust elkraftnät byggs upp och vilket underhåll krävs av elkraftsystemet. Hur vi strukturerar nätet och beskrivning av dess komponenter och anläggningsuppbyggnad. Nätanalys och felberäkningar ingår som en del av underhålletsarbetet.​

Innehåll i kurs

  • Elnätets elektriska egenskaper såsom kortslutningseffekt, spänningsfall, nätförluster och selektivplaner
  • Dimensionering av elnät genom beräkningar.
  • Översikt av vanliga komponenter för strömriktning, t ex dioder, transistorer, tyristorer
  • Behov av reaktiv effektkompensering
  • Nätanalys – typiska problem och lösningar
  • Kontroll- och skyddssystem
  • Val av statisk VAR-kompensator eller seriekompensator
  • Anläggningar för reaktiv effektkompensering