Logo

Guillermo Aparicio gör effektkompensering lätt att förstå

Guillermo Aparicio nätberäkningar och effektkompensering

Guillermo Aparicio

I den unika kursen nätberäkningar och effektkompensering möter expertinsikter den praktiska tillämpningen. Guillermo Aparicio är en av föreläsarna som hjälper deltagarna att bland annat utforska vad som ligger bakom en stabil och effektiv elkraftsinfrastruktur. Kursen är skapad för att ge djupare insikter och praktiska verktyg för att navigera genom komplexiteten i elkraftssystem.​

Möjlighet till kunskap på högskolenivå i ett komprimerat format

Guillermo har en bakgrund som civilingenjör i elektroteknik. Sin pedagogiska ådra har han odlat på både komvux- och yrkesutbildningar, såväl som föreläsningar och kundtekniska utbildningar för yrkesverksamma. Tillsammans med Massimo Cordeschi föreläser han på kursen Nätberäkningar och effektkompensering. En unik kurs i sitt slag, då den annars endast finns tillgänglig via högskolor.

– Syftet är analysera elkraftsystemet tillämpat i den tekniska utvecklingen som pågår just nu inom industrin. Vanligtvis behöver man gå kurser som innebär att läsa många högskolepoäng för att få tillgång till samma kunskap. Här får man möjlighet till samma kunskap i ett komprimerat format, berättar Guillermo.

Vad är ditt huvudämne och vad är de viktigaste delarna du belyser?

– Kursen börjar med att Massimo berättar om hur man utför nätberäkningar och vad man ska tänka på. Därefter tar jag vid och pratar vidare om effektkompensering. Det handlar om vad effektkompensering innebär och hur man analyserar effektkompensering i hög- och lågspänningsanläggningar. Störst fokus är på förbättringar, effektöverföring och hur man förbättrar effektöverföringen inom elkraftsnäten. Ett annat viktigt block behandlar vilken typ av anläggningar och apparater som man brukar använda vid installation och hur man utför det arbetet.

Vad får man med sig av att gå den här utbildningen?

– Du får kunskap om hur du kan effektkompensera nätet på högspänningsnivå, till exempel genom att använda bland annat seriekompensering och synkronkompensering. Men också hur du tillämpar kompensering i anläggningar med lågspänning genom att använda reaktiva, induktiva och kapacitiva apparater.

Varför är det viktig att ha koll på nätberäkningar och effektkompensering?

– När man har kunskap om hur man hittar stabiliteten, exempelvis för att behålla en bra spänningsnivå, får man möjlighet att förbättra elkvaliteten. Med effektkompensering kan vi även påverka effektbalansen positivt. Dessutom, genom att analysera elkraftsystemet och beräkna exempelvis förluster i effekt och spänning genom långa luftledningar kan vi anpassa vilken typ av effektkompensering som kan tillämpas.

Vad finns det för möjligheter och utmaningar inom det här området?

– Det är klart det finns utmaningar. En av dessa är hur man behåller en normal drift i elkraftssystemet. Särskilt vad gäller att hantera rätt spänningsnivå efter långvariga störningar, vilket påverkar spänningsstabiliteten. Den andra utmaningen är att även vid små störningar kan aktiv effekt och reaktiv effekt påverka spänningen. Det vill säga sambandet mellan dem påverkas. En positiv möjlighet är att lära känna systemet och förstå vad som är viktigt med effektkompensering. Där ingår att lära sig hur man behåller rätt stabilitet i spänningen.


Nätberäkningar och effektkompensering är kursen som ger dig en djupare förståelse för beräkningar inom elkraftsnät. Under tre kursdagar delar våra föreläsare med sig av insikter om den essentiella uppbyggnaden av elnätet, från rätt ledningsval till säkerställandet av högkvalitativ elförsörjning.

Har du frågor eller vill veta mer om kursen? Tveka inte att kontakta Utbildningsansvarig El & Energi Andreas Carlsson på 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen