Logo

Bygg effektivare elnät genom ökad kunskap om neutralpunkter

Alla förändringar i nätet påverkar neutralpunkten, som i sin tur kan påverka prestandan av effekten. Därför behöver man ofta genomföra nya beräkningar för att fortsatt behålla god prestanda. Kursen Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system hjälper deltagarna att öka sin förståelse om jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät. Andreas Carlsson är utbildningsansvarig el & industri och brinner för att sprida kunskap inom ämnesområdet.

Varför tycker du man ska gå den här utbildningen?

– Vi har en förändrad elmarknad med mycket produktion. Det innebär att mer kabel används, vilket i sin tur betyder att problemet för neutralpunkter och nollpunktsbildningen ser annorlunda ut idag jämfört med för bara fem år sedan. Vi ser därmed att situationen kommer fortsätta att förändras ytterligare framöver.

Vilka positiva effekter kan deltagarnas organisationer förvänta sig efter utförd kurs?  

– Då deltagarna får en bättre insikt om neutralpunkten och dess effekt får de även nya idéer kring hur de kan lösa dessa problem, vilket gör att de kan bygga sitt nät mer effektivt.

Andreas Carlsson

Vilka passar den här utbildningen för?

– Främst de som arbetar med mellanspänning på energibolag, men även affärsverk som driver lokalnät och mellanspänningsnät.

Varför är det viktig att ha koll på neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system?

– Det är grundförutsättningar att ha kunskap om detta för att ha ett tryggt och stabilt nät ända fram till slutkunden.

Vad får deltagarna lära sig?

– Vi går igenom olika tekniker från olika tillverkare, samt hur dessa används.

Vilka är det vanligaste problemen inom det här ämnesområdet?

– De som uppgraderar sina anläggningar kan få en förändrad effekt på elnätet, samtidigt kan olika slutkunder ha olika stor användning av elnätet och förbrukar väldigt ojämnt. Dessa förändringar ihop kan leda till problem


Utbildningen Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system ger dig bland annat metoder för att kompensera kapacitiva strömmar för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter. Du får också lära dig hur skador genom kapacitiva jordfelsströmmar kan undvikas i stora kabelnät. Föreläsaren går även igenom hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats de senaste decennierna, samt hur den senaste tekniken fungerar.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen