Logo

Dino sparade mycket tid genom digital utbildningslösning

Dino Karupovic är projektör på Halmstads Energi och Miljö Nät AB. En roll som kräver breda kunskaper och smarta lösningar. En smart lösning var att bygga kompetensen hos STF via digitalt klassrum. ”Tidsbesparande” är framför allt ett ord som Dino summerar det med.

Dino Karupovic

Flexibel studielösning med hybridklassrum

HEM Nät, som Dinos arbetsplats kallas i vardagen, är en del av Halmstad Energi och Miljö AB. De är Halmstads ledande energi- och avfallsbolag som levererar el, värme, kyla, sophantering och helhetslösningar till företag och privatpersoner i staden.

Företaget tycker det är viktigt att medarbetarna får kontinuerlig fortbildning. Det var en av anledningarna till att de rekommenderade Dino att gå både STF:s grund- och fördjupningskurser i Reläskydd samt att läsa Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system. Samtliga kurser erbjöds i hybridklassrum, dvs. att deltagarna själv kan välja om de önskar delta fysiskt på plats eller via digitalt klassrum. Dino valde att delta digitalt alla tre kurserna.

– Föreläsarna fick med oss i det digitala klassrummet på ett bra sätt tillsammans med gruppen som befann sig på plats. De ställde frågor till alla deltagare, oavsett om de var med digitalt eller fysiskt och interagerade bra med bägge grupperna.

Varför valde du att gå kurserna hos STF?

– Min arbetsgivare rekommenderade dem. Sedan var det en fördel att föreläsarna själva kommer från näringslivet med en gedigen erfarenhet från reläskydd och energisektorn. Både personer som arbetar på E.ON och ABB föreläste. Sedan var den digitala lösningen en bonus! Målet var att bredda min kompetens och även att få diskutera och se hur andra inom branschen tänker och resonerar.

Hur kompletterade de bägge reläskyddsutbildningarna varandra?

– Reläskydd I berörde kravbild och gav en allmän beskrivning. Reläskydd II redogjorde för olika typer av skydd och fokuserade mer på gruppövningen där deltagarna skulle diskutera och ge förslag för utformning av skydd. Så man gick från mer allmänna frågeställningar i den första kursen till att mer i detalj få veta vilka skydd vi ska använda till ett visst system i fördjupningskursen.

Hur var det att läsa utbildningarna digitalt?

– Då jag hade bra uppkoppling tycker jag att i princip var som att befinna sig på plats. Det var inte så stor skillnad mot att sitta i ett fysiskt klassrum. Den skillnaden som jag däremot reflekterade över var att när man läser en kurs digitalt är det lätt hänt att man lämnar datorn när det är paus. Om man är med på plats får man en annan möjlighet att diskutera med andra deltagare på plats. Men å andra sidan var en stor fördel att den digitala lösningen var väldigt tidsbesparande. Men ett medskick till andra som ska gå kursen är att se till att verkligen ha en bra uppkoppling och en lugn och bra studiemiljö.

Ni genomförde även en del gruppövningar, hur upplevde du dem?

– Ja, det var en del enklare räkneövningar som vi genomförde i grupp. Då vi endast var en handfull deltagare som gick kursen digitalt föll det sig naturligt att vi blev en egen grupp. Det gick bra! Men det är extra viktigt att visa sitt engagemang och egna driv i den typen av gruppövningar när de sker digitalt. Man kan inte sitta passivt och vänta på att bli inbjuden i diskussionen.

Hur kommer du använda kurserna konkret i din arbetsvardag framöver?

– Jag kommer föreslå att implementera flera av de rekommendationerna föreläsarna gav från näringslivet till vår organisation. Framför allt flera av de delarna från kursen om neutralpunkter och jordfel.

Skulle du rekommendera andra att delta på digitala utbildningar?

– Ja, framför allt om man vill spara tid. Jag rekommenderar att efter avslutad kurs gå tillbaka till materialet och diskutera det med sina kollegor, för det är intensiva och informationsrika dagar!


Vill du veta mer om vilka smarta, flexibla digitala utbildningslösningar som kan vara något för dig? Här kan du läsa mer om STF:s digitala och hybrida utbildningsutbud.

Om du är nyfiken på att veta mer om just de utbildningar Dino gick kan du läsa mer om dem här:

 

STF erbjuder även Reläskydd III – Idrifttagning av reläskydd med digital tvilling som ytterligare fördjupning.

Till toppen